E. Łuczaj-Danis Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Piłsudskiego 20A/1
15-446 Białystok

tel. 506 816 861
Czynne: WT, CZW: 9.00 - 16.00, Inne dni: kontakt telefoniczny
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 25391

Kancelaria Rady Prawnego Ewy Łuczaj-Danis  - kompleksowa obsługa prawną firm oraz osób fizycznych (klienci indywidualni) na terenie miasta Białystok i całego kraju w zakresie spraw spadkowych m.in. stwierdzenie nabycia spadku, unieważnienie testamentu, dział spadku, spraw cywilnych m.in. sprawy o zasiedzenie, sprawy odszkodowawcze, unieważnienie umów kredytowych – kredyty frankowe, spraw rodzinnych - rozwód, władza rodzicielska, miejsce pobytu i kontakty, alimenty, spraw gospodarczych – zakładanie spółek, rejestracja spółek, bieżąca pomoc prawna dla spółek, likwidacja spółek, przekształcenia spółek działających na terenie miasta Białystok.

Radca prawny Ewa Łuczaj-Danis świadczy usługi prawne w mieście Białystok, jak również na terenie całego kraju. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw spadkowych m.in. stwierdzenie nabycia spadku, unieważnienie testamentu, dział spadku, jak również wszelkich spraw cywilnych m.in. sprawy o zasiedzenie, sprawy odszkodowawcze, unieważnienie umów kredytowych – kredyty frankowe. Pomoc frankowiczom, zwłaszcza z miasta Białystok stała się istotnym elementem mojej praktyki.

Pani Mecenas reprezentuje przed Sądami klientów zwłaszcza z terenu miasta Białystok podczas sprawy o rozwód, władzę rodzicielską, miejsce pobytu i kontakty z dzieckiem oraz o alimenty.

Znaczny zakres usług mecenas Ewy Łuczaj-Danis zajmuje obsługa prawna spółek – zakładanie spółek, rejestracja spółek, pomoc w bieżącym funkcjonowaniu, likwidacja spółek, przekształcenia spółek działających na terenie miasta Białystok, ale też całego kraju. Obsługa prawna firm jest wyzwaniem i pasją dla mecenas. Podczas dotychczasowej praktyki zajmowała się kompleksową obsługą prawną spółek produkcyjnych, telekomunikacyjnych i informatycznych.

Uczestniczyła jako doradca prawny przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Radca prawny Ewa Łuczaj-Danis w 2018r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych, aby móc wspierać klientów również na polu wdrażania i monitorowania rozwiązań RODO.

W lipcu 2023 roku Ewa Łuczaj-Danis uzyskała uprawnienia i pracuje również jako mediator obsługując zwłaszcza klientów z miasta Białystok.

Usługi świadczone są na podstawie jednorazowego zlecenia klienta, a także na podstawie umowy o stałą obsługę prawną.

Oferowany zakres pomocy prawnej:

Prawo cywile:

 • unieważnienie umowy (kredyty frankowe, unieważnienie umowy darowizny, rozwiązanie umowy dożywocia);
 • rozwiązanie umowy przekazania gospodarstwa rolnego;
 • roszczenia o zapłatę;
 • sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • sprawy dotyczące własności (zasiedzenie, zniesienie współwłasności);
 • prawna windykacja należności;
 • sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego;
 • roszczenia wynikające z umów;
 • sprawy wieczystoksięgowe;
 • inne.

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • unieważnienie testamentu;
 • odrzucenie spadku;
 • sprawy o zachowek;
 • dział spadku;
 • inne.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • rozwód;
 • podział majątku wspólnego;
 • władza rodzicielska;
 • miejsce pobytu dziecka;
 • sprawy o kontakty z małoletnimi dziećmi;
 • sprawy o nakazanie zapłaty;
 • alimenty
 • inne.

Prawo gospodarcze i handlowe:

 • zakładanie spółek , spółdzielni, fundacji i  stowarzyszeń;
 • rejestracja spółek , spółdzielni, fundacji i  stowarzyszeń;
 • prowadzenie bieżących spraw korporacyjnych klienta, w tym kompleksowa obsługa organów;
 • bieżąca obsługa firm;
 • sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych (Statuty, Regulaminy);
 • przekształcania, podziały i połączenia oraz likwidacja spółki;
 • bieżace wsparcie przedsiębiorców w dzidzinach prawa związanych z prowadzoną działalnością;
 • obsługa spraw pracowniczych;
 • występowanie z wnioskami o pozwolenia i koncesje;
 • doradztwo prawne podczas realizacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich;
 • sporządzanie i opiniowanie umów;
 • uczestnictwo w negocjacjach;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • informacji o zmianach obowiązujących przepisów;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;
 • kompleksowa obsługa przedsiębiorców;
 • inne.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • pozew o zapłatę wynagrodzenia i godzin nadliczbwych, inne roszczenia ze stosunku pracy;
 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
 • przywrócenie do pracy;
 • sprawy związane z ustaleniem wypadku przy pracy;
 • sprawy o odszkodowania wynikające ze stosunku pracy;
 • wszelkie inne sprawy związane ze stosunkiem pracy;
 • zaskarżanie decyzji ZUS i KRUS.

Prawo administracyjne:

 • sporządzanie pism inicjujących postępowanie administracyjne;
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych;
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu administracyjnym.

RODO:

 • analiza procesów w przedsiębiorstwie pod kątem konieczności stosowania RODO;
 • projektowanie i wdrażanie dokumentacji zgodnej z RODO;
 • monitorowanie wdrożonych rozwiązań.

MEDIACJE

 • prowadzenie mediacji we wszelkich sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz roszczeniach ze stosunku pracy

Radca prawny Ewa Łuczaj-Danis jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2007 roku ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku i uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Radca prawny Ewa Łuczaj-Danis doświadczenie zawodowe nabywała współpracując z kancelariami radcowskimi i adwokackimi działającymi na terenie miasta Białystok, jak również obsługując podmioty sektora prywatnego, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe.

W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE

830 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39