Egzamin ósmoklasisty i matura będą łatwiejsze. Jak wygląda zwężony zakres?

2020.11.23 11:48
W roku 2021 zarówno matury, jak i egzaminy ósmoklasisty będą prostsze. Przez pandemie COVID-19 wprowadzono naukę zdalną, a wiele uczniów nie może uczyć się tak jak dotychczas. Zmianie ulegnie podstawa programowa, a arkusze egzaminacyjne zostaną zmodyfikowane.
Egzamin ósmoklasisty i matura będą łatwiejsze. Jak wygląda zwężony zakres?
Fot: Pixabay

Zmniejszony zakres wymagań

Matura oraz egzamin ósmoklasisty w tym roku szkolnym będą znacznie łatwiejsze. Testy zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Taką decyzję podjął minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek po analizie ubiegłorocznych wyników egzaminów maturalnych i ósmoklasisty oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną.

Ponadto powołał zespół ekspertów, którzy przeanalizowali obowiązujący zakres oraz stworzyli na jego podstawie nowe wymagania dla tegorocznych maturzystów i ósmoklasistów. Zespół zaproponował już pierwsze zmiany, natomiast ostateczny zakres ma zostać ogłoszony w grudniu w formie rozporządzenia.

Natomiast po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań, zostaną opracowane arkusze próbnych egzaminów, które będą przeprowadzone w marcu, czyli na około 2 miesiące przed egzaminami w maju.

Wiele zmian w egzaminie ósmoklasisty

Podczas egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. uczniowie będą mieli przede wszystkim więcej czasu na naukę, ponieważ testy odbędą się w ostatnim tygodniu maja, a nie w kwietniu. Egzamin składa się z trzech przedmiotów, a wprowadzone zmiany dotyczą:

Język polski:
- zmniejszenia zakresu w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, a formy wypowiedzi zwężone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie;
- zmniejszenia o 5 punktów liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu - 120 minut;
- możliwość odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania - nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać.

Matematyka:
- zmniejszenia zakresu w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. geometrii przestrzennej, własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, elementów statystyki opisowej;
- zmniejszenia o 5 punktów liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu - 100 minut;
- zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania.

Język obcy nowożytny:
- zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej;
- zmniejszenia o 5 punktów liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu - 90 minut;
- ograniczenia zakresu struktur gramatycznych opublikowanych w informatorach o egzaminie z poszczególnych języków.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego.

Natomiast od 2022 r. każdy ósmoklasista będzie musiał przystąpić do egzaminu z 4 przedmiotów. Do trzech podstawowych dojdzie jeszcze jeden do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Łatwiejsza matura

Jeżeli chodzi o maturę w roku 2021 zostaną wprowadzone dwie modyfikacje.

Pierwszą z nich jest zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania matury. Oznacza to, że aby zdać maturę należy przystąpić tylko do podstawowych egzaminów.

Kolejną zmianą jest łatwiejszy test z matematyki na poziomie podstawowym. O 5 punktów zostanie zmniejszona liczba zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych) oraz przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu - 170 minut.

Wprowadzone zmiany na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiążą się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Wszystkie zmiany w zakresie obu egzaminów mają dotyczyć tylko i wyłącznie testów w roku 2021.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1236 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39