Ekspresowa S19 na północ od Białegostoku. Trwa przetarg

2023.07.06 19:00
Białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad szuka firmy, która wykona projekt i wybuduje nowy odcinek ekspresowej S19. Chodzi o fragment rozpoczynający się od powstającego już odcinka Kuźnica – Sokółka a kończący w rejonie Czarnej Białostockiej.
Ekspresowa S19 na północ od Białegostoku. Trwa przetarg
Fot: GDDKiA

W fazę przetargu wszedł odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Sokółka Północ i Czarna Białostocka.

- Odcinek o długości 24,1 km będzie przedłużeniem budowanej już S19 z Kuźnicy do Sokółki i umożliwi, poprzez obwodnice, wyprowadzenie ruchu drogowego z miejscowości: Sokółka, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka. Jednocześnie, miejscowości te zostaną podłączone do drogi S19 poprzez planowane do wykonania cztery węzły drogowe: Sokółka Zachód, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka - informuje GDDKiA.

Nowy odcinek "dziewiętnastki" będzie miał dwie jezdnie, każda po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym. Rodzaj nawierzchni, z asfaltu czy z cementu, wybierze wykonawca. Droga zostanie wykonana uwzględniając kategorię ruchu KR6 i nośność nawierzchni do 11,5 t/oś. Powstaną 22 obiekty mostowe, 9 z nich będzie pełniło funkcje przejść dla zwierząt, a 2 będą obiektami nad liniami kolejowymi nr 6 i nr 57 oraz linią kolejową wąskotorową. Wykonanych zostanie także 7 przepustów umożliwiających migrację zwierząt małych i płazów - czytamy w opisie inwestycji.

Zamówienie obejmuje również szereg elementów pro-ekologicznych: budki lęgowe dla ptaków, czatownie dla orlika krzykliwego, budki rozrodcze dla nietoperzy, siedliska dla trzmieli i zapylaczy oraz nasadzenia zieleni.

Na odcinku nie przewidziano żadnych Miejsc Obsługi Podróżnych.

Ogłoszenie o przetargu już jest dostępne w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Otwarcie ofert planowane jest na 9 sierpnia. Od dnia podpisania umowy, wybrany w postępowaniu wykonawca będzie miał 39 miesięcy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi S19.

W najbliższych tygodniach planowane jest ogłoszenie przetargów, na kolejne odcinki drogi S19 po północnej stronie Białegostoku: od węzła Czarna Białostocka do węzła Białystok Północ i od węzła Białystok Północ do węzła Dobrzyniewo. W węźle Dobrzyniewo planowane odcinki połączą się z realizowanym odcinkiem drogi S19 Krynice – Białystok Zachód. Po podpisaniu umów na ogłoszone odcinki w realizacji będzie cały przebieg drogi S19 po północnej stronie Białegostoku od granicy w Kuźnicy do węzła Białystok Zachód. Realizacja tych odcinków umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z ulicy 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1472 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39