Elitarne studia MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

2014.10.23 00:00
Dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych, obejmujące nowe trendy w obszarze zarządzania, stawiają współczesną kadrę średniego i wyższego szczebla przed nie lada wyzwaniem.
Elitarne studia MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Wyzwanie to polega przede wszystkim na wymogu posiadania konkretnej wiedzy i umiejętności do efektywnego zarządzania. Jak wiadomo spełnienie warunku efektywności często zależy od dostępu do nowych wiadomości i technologii i ich wykorzystania w codziennej pracy.

Gdzie zatem współczesny menadżer znajdzie informacje i zasoby będące w stanie przygotować go do nowych wyzwań? Kto jest gotów dzielić się doświadczeniem i aktualną wiedzą, której poznanie przybliża sukces?

Odpowiedź na powyższe pytania stanowi uczestnictwo w elitarnych studiach typu Master of Business Administration (MBA). Co ważne, dla naszego regionu i działających w nim firm i instytucji, studia tego typu oferowane są w Białymstoku. Jedyną uczelnią wyższą udostępniającą tę ścieżkę edukacyjną jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, gdzie niebawem rozpoczyna się kolejna edycja tych studiów.

MBA, jako ekspercki program doskonalenia kadry menażerskiej, obejmuje bloki tematyczne będące odzwierciedleniem obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Nie bez znaczenia jest także dobór kadry, z którą pracować będą słuchacze studiów MBA oraz sposób prowadzenia zajęć. Wykładowcami na tego typu studiach są osoby łączące wiedzę akademicką z praktyką gospodarczą. Zgodnie z założeniem dominuje nie przekaz wiedzy a wykorzystanie wiedzy i doświadczeń słuchaczy oraz wykładowców do wspólnego rozwiązywania studiów przypadku, dyskusji nad problemami czy grupowego podejmowania decyzji. Jak wynika z doświadczenia WSFiZ, która realizuje ten program wspólnie z partnerem zagranicznym - Fachhochschule des Mittelstand (FHM) w Niemczech, gdzie studenci MBA odbywają wizyty studyjne i praktyki, takie podejście się sprawdza i spełnia oczekiwania słuchaczy. Warto powiedzieć, że już ponad 50 menadżerów z regionu posiada międzynarodowy dyplom ukończenia studiów MBA WSFiZ - Fachhochs
chule des Mittelstand (Bielefeld).

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]


1146 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39