Facebook czy TikTok tylko dla pełnoletnich? Większość Polaków chce ograniczeń dla dzieci

2023.05.22 10:06
Ponad 75% Polaków popiera jakąś formę zakazu korzystania z social mediów przez osoby niepełnoletnie bez zgody rodziców bądź opiekunów. Z kolei co 10. ankietowany stwierdza, że nie powinno być w ogóle tego typu obostrzeń.
Facebook czy TikTok tylko dla pełnoletnich? Większość Polaków chce ograniczeń dla dzieci
Fot: Pixabay

Jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń

Ponad 75% respondentów popiera wprowadzenie pewnych form ograniczeń dla osób niepełnoletnich w korzystaniu z mediów społecznościowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Wydaje się, że Polacy dostrzegają poważną potrzebę ochrony dzieci i młodzieży przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z nadmiernym korzystaniem z takich platform jak Facebook, Instagram, TikTok.

Z drugiej strony, 10% respondentów uważa, że nie powinno być żadnych obostrzeń w korzystaniu z tych platform przez osoby niepełnoletnie. Również nieco ponad 9% osób nie potrafi się jednoznacznie określić w tej kwestii, a przeszło 5% respondentów wskazuje, że nie obchodzi ich to w ogóle.

Ważne jest, że zarówno Polacy, jak i twórcy mediów społecznościowych, zaczynają zdawać sobie sprawę z zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z tych platform. Twórcy platform starają się współpracować z rodzicami i opiekunami, udostępniając specjalne sekcje, w których wyjaśniają zasady korzystania z treści przez osoby niepełnoletnie.

Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych może prowadzić do poczucia samotności i wzmacniać izolację, zwłaszcza gdy młode osoby wolą spędzać czas na przeglądaniu treści online zamiast spotykać się ze znajomymi w rzeczywistości. Ponadto często występuje zjawisko porównywania się z innymi, które może obniżać poczucie własnej wartości, ponieważ przedstawiany obraz siebie i innych w mediach społecznościowych często nie odzwierciedla rzeczywistości. Istnieją ludzie, którzy starają się ukazać się w sieci w korzystnym świetle, publikując zdjęcia odpowiednio retuszowane. W związku z tym, coraz większe znaczenie ma edukacja i świadomość w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Konieczne jest rozmawianie z młodymi osobami o tym, jak wykorzystywać te platformy w sposób bezpieczny, a także budowanie ich umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z potencjalnym hejtem.

Ograniczenia tylko dla osób poniżej 13 lat?

Badanie przeprowadzone przez USC Research na grupie ok. 1 tys. osób, wskazuje na zróżnicowane podejście w kwestii wieku, od którego taki zakaz powinien obowiązywać. Niecałe 28% badanych, uważa, że zakaz powinien dotyczyć tylko osób poniżej 13. roku życia. Są oni przekonani, że w tym wieku dzieci są szczególnie wrażliwe i potrzebują większej ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z mediami społecznościowymi. Ponad 23% ankietowanych opowiada się za wprowadzeniem zakazu dla użytkowników poniżej 15. roku życia. Taka propozycja ma sens, jednak wiąże się z koniecznością skutecznej weryfikacji wieku i zapobiegania fałszowaniu danych przez młodych użytkowników.

Ponad 13% respondentów jest zdania, że zakaz powinien obejmować osoby poniżej 18. roku życia. Widzą oni związek między pełnoletniością a gotowością do wzięcia odpowiedzialności za swoje działania w internecie. Warto zauważyć, że taka restrykcyjna regulacja byłaby jednak trudna w praktyce, biorąc pod uwagę, że media społecznościowe mają także istotną rolę w codziennej komunikacji. Konieczne jest więc znalezienie innych sposobów zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w sieci, które nie zakłócają swobodnego funkcjonowania młodych osób w dzisiejszym świecie.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

773 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39