Fikcyjne koszty na celowniku podlaskiej KAS

2019.10.29 15:00
Kontrolerzy z KAS wykryli w jednej z podlaskich firm zajmujących się obrotem gazami płynnymi nieprawidłowości dotyczące rozliczania kosztów uzyskania przychodów oraz podatku dochodowego od osób prawnych.
Fikcyjne koszty na celowniku podlaskiej KAS
Fot: Podlaska KAS

W wyniku skutecznej kontroli pracowników Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku Skarb Państwa odzyskał blisko milion złotych należnych podatków.

Pracownicy KAS z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku wszczęli kontrolę celno-skarbową w jednej z firm zajmujących się sprzedażą gazu płynnego.

- Kontrola wykazała, że spółka zaliczała fikcyjne wydatki dotyczące m.in. kar umownych do kosztów uzyskania przychodów oraz nieprawidłowo rozliczała się ze zryczałtowanego podatku od osób prawnych, co spowodowało zaniżenie podatków wpłacanych przez kontrolowany podmiot - informuje Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Spółka nie zakwestionowała ustaleń kontrolujących z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku. Firma złożyła korekty deklaracji oraz wpłaciła do budżetu zaległe podatki wraz z odsetkami w łącznej kwocie blisko miliona złotych.

Paulina Górska
24@bialystokonline.pl

1667 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39