Galeria Arsenał. Barbara Fatyga opowie o Obserwatorium Żywej Kultury

2012.10.15 00:00
Działalności Obserwatorium Żywej Kultury z udziałem Barbary Fatygi poświecone będzie poniedziałkowe spotkanie w Galerii Arsenał w ramach cyklu "Czy sztuka jest potrzebna i dlaczego?"
Galeria Arsenał. Barbara Fatyga opowie o Obserwatorium Żywej Kultury
Fot: wiadomosci.ngo.pl

Obserwatorium Żywej Kultury jest ogólnodostępnym systemem wiedzy o  polskiej kulturze, budowanym z ogólnopolskich i regionalnych baz danych, istniejących bądź stworzonych na potrzeby systemu. OŻK po­wsta­ło w 2009 roku z po­trze­by stwo­rze­nia stałej płasz­czy­zny współ­pra­cy, de­ba­ty i wy­mia­ny po­glą­dów mię­dzy admini­stra­to­ra­mi i me­na­dże­ra­mi kul­tu­ry a śro­do­wi­skiem na­uko­wym. Ważnym zadaniem Obserwatorium jest rozwijanie i wspieranie modelu podejmowania decyzji w sektorze kultury w oparciu wiedzę.

Szczegółowo o działalności Obserwatorium opowie prof. Barbara Fatyga - kulturoznawca, socjolog, antropolog kultury. Początek spotkania o godz. 18 w Galerii Arsenał.

O wydarzeniu:
Wykład o Obserwatorium Żywej Kultury

Magdalena Gorbacz
magda.g@bialystokonline.pl

1410 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39