Gdzie zawieźć śmieci, których nie można zostawić w kontenerze

2019.01.31 08:56
Jeśli nie wiemy, co zrobić z niektórymi odpadami, warto sprawdzić, czy akurat nie są one przyjmowane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Gdzie zawieźć śmieci, których nie można zostawić w kontenerze
Fot: odpady.bialystok.pl

Od kilku miesięcy w Białymstoku obowiązują nowe zasady segregacji odpadów. Pojawiły się kontenery z nowymi oznaczeniami. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Środowiska, które ma ujednolicić segregację odpadów w całej Polsce. Gminy mają czas na ich wprowadzenie do 2022 roku.

Mamy więc teraz pojemniki na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, śmieci biodegradowalne, odpady zielone oraz zmieszane komunalne. Mimo to i tak często pojawiają się sytuacje, gdzie nie wiadomo, co zrobić z niektórymi rzeczami, których chcemy się pozbyć.

Tutaj z pomocą przychodzą PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, których prowadzenie jest ustawowym obowiązkiem gminy. Można tam przekazać odpady, które nie mogą być wyrzucane do kontenerów do selektywnej zbiórki. Są to m.in. odpady remontowe, budowlane i niebezpieczne.

W gminie Białystok są dwa takie punkty – w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz w spalarni przy ul. 42. Pułku Piechoty. Jednak PSZOK-i nie przyjmą wszystkiego i zawsze.

Punkt w Hryniewiczach działa w poniedziałki, środy, czwartki i piątki (w godz. 8.00-16.00) oraz w soboty (w godz. 7.00-14.30). Dostarczać tam można:

- papier i makulaturę, w tym odpady opakowaniowe;
- tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe;
- szkło, w tym odpady opakowaniowe;
- metale, w tym odpady opakowaniowe;
- opakowania wielomateriałowe;
- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
- przeterminowane leki;
- chemikalia;
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- odpady budowlane i rozbiórkowe;
- zużyte opony;
- odpady zielone;
- styropian opakowaniowy;
- popiół i żużel z palenisk domowych.

A nie można:

- zmieszanych odpadów komunalnych,
- odpadów zawierających azbest,
- materiałów izolacyjnych: styropian, wełna mineralna, papa,
- szyb samochodowych;
- szkła zbrojonego i hartowanego;
- części samochodowych;
- odpadów od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
- odpadów od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

Natomiast PSZOK przy ul. 42. Pułku Piechoty 48 działa od poniedziałku do soboty w godz. 6.00–18.00. Tam zarówno możliwości, jak i ograniczenia są jednak trochę większe. Mogą tam trafić:

- papier;
- metale;
- tworzywa sztuczne;
- szkło;
- opakowania wielomateriałowe;
- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
- odpady zielone;
- gleba, ziemia, w tym kamienie;
- drewno;
- przeterminowane leki;
- chemikalia;
- oleje i tłuszcze jadalne;
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- zużyte opony;
- popiół i żużel z palenisk domowych;
- styropian opakowaniowy;
- tekstylia i odzież;
- strzykawki, igły lub podobne wytworzone podczas iniekcji domowych.

Przyjmowane nie będą natomiast:

- zmieszane odpady komunalne;
- odpady zawierających azbest;
- materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa;
- szyby samochodowe;
- szkło zbrojone i hartowane;
- części samochodowe;
- odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

A także:

- odpady niezidentyfikowane (bez etykiet), niewiadomego pochodzenia i składu;
- odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;
- odpady poprodukcyjne;
- opony z pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

1557 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39