GUS o religii na Podlasiu. Mieszkają u nas protestanci, muzułmanie oraz wyznawcy Buddy

2016.08.16 16:44
Co trzy lata Główny Urząd Statystyczny wydaje publikację dotyczącą wyznań religijnych. W tym miesiącu udostępniono właśnie takie opracowanie. Wynika z niego, że Podlasie jest zróżnicowane religijnie bardziej, niż może się wydawać.
GUS o religii na Podlasiu. Mieszkają u nas protestanci, muzułmanie oraz wyznawcy Buddy
Fot: pixabay.com

Nasze prawosławie

Podlasie kojarzy się głównie z katolicyzmem i prawosławiem. Okazuje się jednak, że jest to duże uogólnienie. Samo prawosławie w naszym regionie reprezentowane jest przez co najmniej kilka kościołów. I tak, z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że funkcjonuje u nas Wschodni Kościół Staroobrzędowy nieposiadający hierarchii duchownej. Należy do niego 968 osób w 3 parafiach. Natomiast łącznie do diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego należy ponad 220 tys. osób.

515 wiernych ma w naszym województwie Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców. Jej członkowie przyjmowani są poprzez udzielenie sakramentu chrztu (trzykrotne zanurzenie w wodzie). Dorośli chrzczeni są w rzece Netta, dzieci w chrzcielnicy cerkiewnej. Przed przystąpieniem do sakramentu chrztu osoby dorosłe obejmuje czterdziestodniowy post oraz obowiązek nauczenia się podstawowych modlitw obowiązujących w Cerkwi Staroprawosławnej.

Protestanci z regionu

GUS wskazuje, że swoją reprezentację w naszym regionie ma też protestancki Kościół Zielonoświątkowy, do którego należy 769 osób w 8 parafiach. W tym wyznaniu nie praktykuje się chrztu niemowląt, spowiedź jest możliwa wyłącznie przed Bogiem, a Komunię przyjmuje się pod dwiema postaciami. Protestantów skupia też Kościół Ewangelicko-Metodystyczny z 15 wiernymi.

Podobnie liczny jest też w Podlaskiem Kościół Chrześcijan Baptystów. Należy do niego 556 osób, które modlą się w 7 świątyniach i 8 zborach.

W województwie funkcjonuje też zaliczany do protestantyzmu Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, który gromadzi 423 wiernych. Są to osoby, które święcą sobotę, nie uznają kultu świętych, obrazów i relikwii oraz nauki o nieśmiertelności duszy, czyśćcu i mękach piekielnych. Adwentyści, akcentując naukę o ciele jako świątyni Ducha Świętego, podkreślają wartość profilaktyki zdrowotnej, z tego powodu nie jedzą tzw. pokarmów nieczystych, propagują wegetarianizm oraz abstynencję od wszelkich używek.

Ponadto poniżej 200 członków liczą w Podlaskiem protestanckie zgromadzenia takie jak: Kościół Boży w Chrystusie (124 osoby) oraz Nowoapostolski Kościół (29 osób).

Religie wschodu

Biorąc pod uwagę islam, okazuje się, że do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Białymstoku należy 137 członków, których uczy 4 imamów w jednym domu modlitwy. Wyznawcy Mahometa mieszkają również w Kruszynianach i Bohonikach, odpowiednio jest to 60 i 109 osób.

Na Podlasiu mamy też wyznawców buddyzmu i hinduizmu. Do Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu należy 78 osób w 2 ośrodkach, zaś do Związku Buddyjskiego Bencien Karma Kamtsang - 55 członków. W regionie funkcjonuje też Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny z 60 osobami i 8 duchownymi.

Z opracowania przygotowanego przez GUS wynika, że wszystkie wskazane w tekście liczby dotyczą stanu na 2014 r. Kolejna publikacja na ten temat ukaże się w 2019 r.

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

1088 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39