Harmonogram matur. Sprawdź terminy egzaminów

2015.05.03 00:00
W poniedziałek (4.05) maturzyści napiszą egzamin dojrzałości. Na początku zmierzą się z językiem polskim. Uczniowie liceów ogólnokształcących będą zdawali egzamin według nowej formuły.
Harmonogram matur. Sprawdź terminy egzaminów
Fot: pixabay.com

Maturzyści zmierzą się z 5 obowiązkowymi egzaminami: językiem polskim (w formie ustnej i pisemnej), wybranym językiem obcym nowożytnym (w części pisemnej i ustnej) oraz z matematyki. Egzaminy obowiązkowe przeprowadzone zostaną na poziomie podstawowym. By zaliczyć test, trzeba osiągnąć pułap 30%.
Nowa formuła matury dotyczy przede wszystkim części ustnej egzaminu z języka polskiego. Uczniowie już nie będą omawiali przygotowanej wcześniej prezentacji. Teraz czeka ich rozmowa z egzaminatorami. Zdający będzie losował zadanie egzaminacyjne dotyczące tekstu literackiego, ikonicznego czy popularnonaukowego oraz pytanie, które będzie się do niego odnosiło. Będzie miał 15 minut, by przygotować się do odpowiedzi.

Harmonogram matur:

4 maja
godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy)
godz. 14.00 – wiedza o tańcu (poziom podstawowy i rozszerzony)

5 maja:
godz.9.00 – matematyka (poziom podstawowy)
godz. 14.00 - język łaciński i kultura antyczna (poziom podstawowy i rozszerzony)

6 maja
godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy
godz. 14.00 - język angielski (poziom rozszerzony)

7 maja
godz. 9.00 - język polski (poziom rozszerzony)
godz. 14.00 – biologia (poziom podstawowy i rozszerzony)

8 maja
godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony)
godz. 14.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy i rozszerzony)

11 maja
godz. 9.00 – fizyka i astronomia (poziom podstawowy i rozszerzony)
godz. 14.00 – filozofia (poziom podstawowy i rozszerzony)

12 maja
godz. 9.00 – język niemiecki (poziom podstawowy)
godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony)

13 maja
godz. 9.00 – geografia (poziom podstawowy i rozszerzony)
godz. 14.00 – historia muzyki (poziom podstawowy i rozszerzony)

14 maja
godz. 9.00 – język rosyjski (poziom podstawowy)
godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony)

15 maja
godz. 9.00 – chemia (poziom podstawowy i rozszerzony)
godz. 14.00 – historia sztuki (poziom podstawowy i rozszerzony)

18 maja
godz. 9.00 – język francuski (poziom podstawowy)
godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony)

19 maja
godz. 9.00 – informatyka (poziom podstawowy i rozszerzony)
godz. 14.00 – historia (poziom podstawowy i rozszerzony)

20 maja
godz. 9.00 – język hiszpański (poziom podstawowy)
godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony)

21 maja
godz. 9.00 – język włoski (poziom podstawowy)
- język mniejszości narodowych (poziom podstawowy)
- język kaszubski (poziom podstawowy i rozszerzony)
- język łemkowski (poziom podstawowy i rozszerzony)
- godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony)
- język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

22 maja
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (poziom podstawowy)
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
godz. 16:55 – fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

Części ustne egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego będą przeprowadzane od 4 do 29 maja. Termin jest wyznaczany przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

Części ustne egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka mniejszości narodowych będą przeprowadzane od 11 do 23 maja. Termin jest wyznaczany przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, ale nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu w części ustnej bądź pisemnej, będą mogli przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminach:
część pisemna – 25 sierpnia 2015 r.
część ustna – 24–28 sierpnia 2015 r.

Zobacz też: Matura 2015. Zobacz co się zmieni

Justyna Kozicka
justyna.k@bialystokonline.pl

1858 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39