Historyczne wydarzenie na Politechnice Białostockiej. Obrona pracy odbyła się wirtualnie

2020.04.28 15:41
Pierwsza, historyczna, przeprowadzona zdalnie, publiczna obrona rozprawy doktorskiej - takie wydarzenie miało miejsce na Politechnice Białostockiej.
Historyczne wydarzenie na Politechnice Białostockiej. Obrona pracy odbyła się wirtualnie
Fot: materiały prasowe PB

Przed Komisją Doktorską na Wydziale Inżynierii Zarządzania stanęła mgr Aleksandra Maria Gulc. Temat jej pracy doktorskiej zyskał na znaczeniu w dobie pandemii koronawirusa: Relacyjny model systemu kształtowania jakości usług kurierskich w branży e-commerce.

Część jawna i niejawna

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Aleksandry Gulc odbywała się w trybie elektronicznego porozumiewania się na odległość za pomocą aplikacji Mircosoft Teams i obejmowała dwie części: jawną i niejawną. Publiczność mogła dołączyć do części jawnej za pośrednictwem udostępnionego w ogłoszeniu o obronie linku.

W Sali Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania w Kleosinie znajdowały się fizycznie cztery osoby: przewodniczący Komisji Doktorskiej, doktorantka, promotor oraz sekretarz Komisji. Obrona cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 11 członków Komisji Doktorskiej, 3 recenzentów oraz 55 osób publiczności. W dyskusji nad rozprawą, oprócz recenzentów, wzięli udział członkowie Komisji oraz publiczność.

W części niejawnej posiedzenia podjęto dwie uchwały w trybie głosowania tajnego wykorzystując system do głosowania eSesja. Jednogłośnie Komisja przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Aleksandry Gulc. Jednogłośnie zaakceptowany został także wniosek o wyróżnienie tej rozprawy.

Promotorem w przewodzie doktorskim była prof. Joanna Ejdys. Funkcję promotora pomocniczego pełniła dr inż. Anna Małgorzata Olszewska. A recenzentami byli: dr hab. Monika Dobska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. Politechniki Gdańskiej oraz prof. Maciej Urbaniak, Uniwersytet Łódzki. Publiczną obronę rozprawy doktorskiej poprowadził przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości prof. Joanicjusz Nazarko.

Pierwsze egzaminy dyplomowe on-line

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania odbyły się też pierwsze zdalne obrony prac inżynierskich. Do egzaminu dyplomowego przystąpiło 10 studentów kierunku logistyka I stopnia studiów stacjonarnych.

Tym razem do zdalnego przeprowadzenia egzaminu dyplomowego została wykorzystana platforma internetowa ZOOM. W trakcie wirtualnego spotkania każdy ze studentów indywidualnie przedstawił przygotowaną prezentację multimedialną zawierającą m. in. temat, cele, zakres, uzyskane wyniki i wnioski dotyczące przygotowanej pracy inżynierskiej.

Czas na wirtualne obrady

Jak poinformowała Dorota Sawicka rzecznik prasowy Politechniki Białostockiej, następnie każdy z dyplomantów odpowiedział na zadane przez członków komisji pytania dotyczące pracy dyplomowej oraz pytania egzaminacyjne ściśle związane z kierunkiem studiów. Po wszystkich wystąpieniach członkowie komisji egzaminacyjnej udali się na wirtualne obrady. Na zakończenie dyplomanci ponownie zostali zaproszeni na wirtualne spotkanie, podczas którego przewodnicząca komisji poinformowała o uzyskanych ocenach z egzaminu dyplomowego oraz ostatecznym wyniku, który zostanie wpisany w dyplomie ukończenia studiów.

Zdalne obrony były zarówno dla studentów, jak i członków komisji egzaminacyjnej ogromnym wyzwaniem. Pandemia koronawirusa zdominowała świat. Rzeczywistość online staje się coraz bardziej realna. Czy tak będzie wyglądać nasza przyszłość?

Paulina Górska
24@bialystokonline.pl

1246 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39