II Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego

dodane dnia: 2017-01-19 przez: cmg01
Impreza Patronat BiałystokOnline.pl
II Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy: 2017-03-23
II Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW


Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez umożliwianie im uczestnictwa w konkursach oraz podnoszenie poziomu nauczania języka angielskiego, jego promocji wśród młodzieży.

Wszystkich uczniów gimnazjów z powiatu białostockiego, zainteresowanych nauką języka obcego zapraszamy do udziału w konkursie.

Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymają dyplomy i podziękowania za przygotowanie do konkursu.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Informacje na temat karty uczestnictwa znajdują się na stronie:
www.ekonomik.bialystok.pl
www.modm.bialystok.pl

REGULAMIN:

I. Organizator konkursu:
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU
MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

II. Cel konkursu:

Celem Konkursu jest:
1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych.
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez umożliwianie chętnym uczniom uczestnictwa w konkursach.
3. Podnoszenie poziomu nauczania języka angielskiego oraz jego promocji wśród młodzieży.
4. Motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych.
5. Rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych np. kontrolowanie procesu własnego uczenia się.
6. Wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów.
7. Promowanie uczniów uzdolnionych.

III. Adresaci:

Uczniowie gimnazjów
- kategoria – gimnazja

IV. Regulamin:

1. Konkurs - DYKTANDO organizuje się jako zawody o zasięgu powiatowym.
2. Nauczyciele szkół we własnym zakresie wyznaczają uczniów do udziału w konkursie na szczeblu powiatowym przeprowadzając eliminacje szkolne.
3. Eliminacje szkolne powinny odbyć się do 15 marca 2017r.
4. Z każdej szkoły w konkursie na szczeblu powiatowym może wziąć udział do 3 uczniów.
5. Nauczyciele przesyłają listownie lub drogą elektroniczną kartę zgłoszenia uczniów na adres Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku do dnia 16.03.2017 r.
6. Uczniowie przystępujący w dzień konkursu powinni mieć ze sobą podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów oświadczenia - zgody na przetwarzanie danych osobowych
7. Konkurs polega na samodzielnym napisaniu dyktanda w języku angielskim.
8. Konkurs odbędzie się 23 marca 2017 r. (czwartek), godz. 9.50 w Zespole Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105.
9. Wręczanie nagród i dyplomów odbędzie się 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 10.45 w siedzibie organizatora ZSHE w Białymstoku, ul. Bema 105.
10. Organizatorzy nie udostępniają prac uczniów.

Dodatkowe informacje:

Kartę zgłoszenia należy przesłać drogą listową lub elektroniczną
do 16 marca 2017 r. na adres:
Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
15-370 Białystok
ul. Bema 105
zshe_bial@interia.pl

Oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczniowie posiadają w dniu konkursu.

Informacje telefonicznie można uzyskać pod nr telefonu 791 827 063; 502 444 845 lub adresem e-mail: kefirh@wp.pl; ula19741@gmail.com

Patronat medialny
Portal Miejski BiałystokOnline

1339 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39