Industry 4.0 potrzebuje kobiet - podnieś swoje kwalifikacje

2020.02.17 12:43
Studiujesz na uczelni technicznej? Jesteś kobietą? Zgłoś się do trzeciej edycji programu "Inżynierki 4.0", w ramach którego masz szansę zgłębić wiedzę na temat Industry 4.0 oraz rozwoju osobistego na rynku pracy.
Industry 4.0 potrzebuje kobiet - podnieś swoje kwalifikacje
Fot: Inżynierki 4.0

Cel główny - zwiększenie kompetencji cyfrowych

Według raportu Komisji Europejskiej "Women in digital age" większy udział kobiet w branży technologicznej wpłynąłby pozytywnie na rozwój gospodarczy i wzrost PKB w krajach Unii Europejskiej. Obecnie na 1000 absolwentek uczelni wyższych 6 wybiera pracę związaną z nowymi technologiami. Jednocześnie rynek zmaga się z problemem niedoboru kadry inżynierskiej.

Program "Inżynierki 4.0" ma na celu wspieranie wprowadzania większej liczby kobiet do przedsiębiorstw technologicznych o charakterze innowacyjnym oraz uwolnienie ich potencjału. Uczestniczki otrzymają solidną dawkę wiedzy praktycznej i merytorycznej, a także możliwość budowania relacji biznesowych.

- Świat, w którym młode inżynierki rozpoczynają dziś swoją karierę zawodową, jest światem potencjalnie nieograniczonych możliwości. Postęp technologiczny w ramach Industry 4.0 sprawia, że nieustannie powstają nowe zawody, o których jeszcze niedawno nie byliśmy w stanie nawet pomyśleć – mówi Dominika Bettman, prezeska Siemens Polska. – W takiej rzeczywistości wybór, przed którym stają absolwenci, staje się niezwykle trudny, zwłaszcza że nie zawsze zdają sobie sprawę z mnogości możliwych ścieżek zawodowych. Dzięki programowi "Inżynierki 4.0" chcemy pomóc uzdolnionym studentkom nauczyć się zarządzać swoją karierą. Dajemy im bezpieczne środowisko do testowania różnych opcji w praktyce. Pod okiem doświadczonych mentorek i na bazie empirycznej mogą świadomie podjąć decyzję odnośnie swojej przyszłości.

Przejdą specjalnie opracowane szkolenie

Spośród zgłoszonych kandydatek organizatorzy zakwalifikują do programu 30 najlepszych studentek, na które czekają warsztaty - z zakresu Industry 4.0 i rozwoju osobistego na rynku pracy - prowadzone przez członków Zarządu Siemens oraz ekspertów firm partnerskich z zakresu technologii przemysłowej.

Studentki będą szkolone z perspektywy dynamicznie zmieniającego się rynku, na którym postęp technologiczny powoduje wypieranie pewnych zawodów i miejsc pracy przez inne. Według raportu "Polska 2030. Szansa na skok do gospodarczej ekstraklasy", przygotowanego przez McKinsey Polska, nawet 49% czasu pracy w Polsce stanowią czynności, które do 2030 roku mogą zostać zautomatyzowane. Przekłada się to na 7,3 mln miejsc pracy. Jednocześnie postępująca automatyzacja będzie napędzała powstawanie nowych miejsc pracy, wynikających ze zwiększonej produktywności, rozwoju nowych technologii oraz przenikania się globalnych trendów.

- Panujące obecnie przyspieszenie technologiczne sprawia, że osoba, która dziś rozpoczyna studia, będzie je kończyć w zupełnie innej rzeczywistości rynkowej. Każdy zawód – ale przede wszystkim te związane z nowymi technologiami – nieustannie się zmienia. Na rynku pracy coraz częściej potrzebne są osoby wszechstronne, które będą potrafiły dostosować się do tych zmian. Nie wystarczy być tylko specjalistą w danej dziedzinie. Potrzebne są nowe kompetencje, umiejętności miękkie, które umożliwią wychodzenie poza schematy i sprawne funkcjonowanie w tej dynamicznej rzeczywistości. Te właśnie umiejętności chcemy przekazać młodym inżynierkom. Naszym celem jest przygotowanie ich do tego, co czeka je na rynku pracy – mówi Cezary Mychlewicz, dyrektor ds. marketingu branż przemysłowych w Siemens.

Udział w programie "Inżynierki 4.0" jest bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Więcej informacji oraz szczegółów odnośnie rejestracji do programu znajduje się tutaj www.siemens.pl/inzynierki40.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl

868 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39