Informator maturalny. Sprawdź, czy wiesz wszystko o Maturze 2013

2013.05.06 00:00
Sesja egzaminów maturalnych startuje już we wtorek (7.05). Wtedy do pisemnej matury z języka polskiego przystąpi ponad 365 tys. maturzystów w całym kraju. To już ostatni dzwonek, by sprawdzić, czy wiemy wszystko na temat tegorocznych egzaminów.
Informator maturalny. Sprawdź, czy wiesz wszystko o Maturze 2013
Fot: sxc.hu

Matury potrwają w tym roku 3 tygodnie. Obowiązkowe egzaminy dla wszystkich to język polski pisemny na poziomie podstawowym, język polski ustny, język obcy nowożytny pisemny i ustny na poziomie podstawowym oraz matematyka pisemna na poziomie podstawowym. Oznacza to, że osoby, które chcą zdać język polski, matematykę lub język obcy na poziomie rozszerzonym, muszą napisać dwa egzaminy, a rozszerzony poziom uznawany jest jako dodatkowy.

Prace oceniane są przez egzaminatorów zatrudnionych i przeszkolonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne (w przypadku Podlaskiego OKE funkcjonuje w Łomży). Jeden arkusz sprawdzają dwie osoby, aby zweryfikować ewentualne błędy i przeoczenia. Pierwszy sprawdza poprawność rozwiązań i przyznaje punkty. Drugi to tzw. weryfikator – ma za zadanie upewnić się, czy poprzednik nie popełnił omyłki. Na sprawdzenie wszystkich prac maturalnych egzaminatorzy mają 3 tygodnie.

Egzamin jest zdany, jeżeli zdający z każdego egzaminu obowiązkowego uzyskał minimum 30% punktów. Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Choć maturzysta nie otrzymuje wglądu do pracy podczas odbioru wyników matury, na jego wniosek komisja okręgowa udostępnia zdającemu jego arkusze, w miejscu i czasie określonym przez dyrektora OKE.

Harmonogram maturalny 2013:

pp-poziom podstawowy
pr-poziom rozszerzony


7 maja (wtorek)
godz. 9.00 - język polski (pp)
godz. 14.00 - wiedza o tańcu (pp i pr)

8 maja (środa)
godz. 9.00 – matematyka (pp)
godz. 14.00 – historia muzyki (pp i pr)


9 maja (czwartek)
godz. 9.00 - język angielski (pp)
godz. 14.00 – język angielski (pr) język angielski dla klas dwujęzycznych

10 maja (piątek)
godz. 9.00 – matematyka (pr)
godz. 14.00 – język polski (pr)

11 i 12 maja – przerwa weekendowa

13 maja (poniedziałek)
godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (pp i pr)
godz. 14.00 – filozofia (pp i pr)

14 maja (wtorek)
godz. 9.00 – chemia (pp i pr)
godz. 14.00 - geografia (pp i pr)

15 maja (środa) – brak egzaminów pisemnych

16 maja (czwartek)
godz. 9.00 - języki mniejszości narodowych (pp)i egzaminy dla klas dwujęzycznych

17 maja (piątek)
godz. 9.00 – biologia (pp i pr)
godz. 14.0 – historia (pp i pr)

18 i 19 maja – przerwa weekendowa

20 maja (poniedziałek)
godz. 9.00 – fizyka i astronomia (pp i pr)
godz.14.00 - język łaciński i kultura antyczna (pp i pr)

21 maja (wtorek)
godz. 9.00 – język niemiecki (pp)
godz. 14.00 – język niemiecki (pr), język niemiecki dla klas dwujęzycznych

22 maja (środa)
godz. 9.00 – informatyka (pp i pr)
godz. 14.00 – historia sztuki (pp i pr)

23 maja (czwartek)
godz.9.00 – język rosyjski (pp)
godz. 14.00 – język rosyjski (pr), język rosyjski dla klas dwujęzycznych

24 maja (piątek)
godz. 9.00 – język francuski (pp)
godz. 14.00 – język francuski (pr), język francuski dla klas dwujęzycznych

25 i 26 maja – przerwa weekendowa

27 maja (poniedziałek)
godz. 9.00 – język hiszpański (pp)
godz. 14.00 – język hiszpański (pr), język hiszpański dla klas dwujęzycznych

28 maja (wtorek)
godz. 9.00 – język włoski (pp)
godz. 14.00 – język włoski (pr)

Joanna Kulik
joanna.k@bialystokonline.pl

1289 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39