Informatyzacja w podlaskich placówkach medycznych

2013.05.17 00:00
Podpisano kolejne umowy z podlaskimi placówkach medycznymi na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, które zakładają wprowadzenie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w opiece nad chorymi.
Informatyzacja w podlaskich placówkach medycznych
Fot: sxc.hu

Dzięki dotacji z RPO w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku można będzie przez internet zlecać m.in. wykonanie badań immunohematologicznych, składać zamówienia na krew i jej składniki. Zostaną też wprowadzone system elektronicznej księgi transfuzyjnej i zdalna autoryzacja wyników badań. To bardzo usprawni pracę Centrum. Wartość całego projektu to prawie 3 mln zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 2,5 mln zł.

Z kolei Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach zamierza wykorzystać nowoczesne technologie do ewidencji i prowadzenia dokumentacji medycznej (do której dostęp online uzyska również pacjent), a chorzy będą mogli rejestrować się poprzez internet. Usprawnione zostaną również procesy administracyjne. Wartość projektu to prawie 2,8 mln zł, a dofinansowanie – 2,3 mln zł.
Oba projekty zostaną zrealizowane do końca 2014 r.

W lutym zarząd województwa zdecydował, że wszystkie projekty, które zostały ocenione pozytywnie w konkursie na inwestycje z zastosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych związane z obsługą pacjenta, otrzymają wsparcie. I tak, dziesięć projektów o łącznej wartości 26,8 mln zł otrzyma dofinansowanie wynoszące 22,7 mln zł. Teraz podpisywane są umowy na ich realizację. Do tej pory zostały zawarte z pięcioma placówkami medycznymi.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1551 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39