Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

ul. Warszawska 6
15-950 Białystok

tel. 85 743 54 03, 85 743 60 66
Czynne: PN - PT: 8.00 - 15.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 71323

Nauka zawodu w rzemiośle

Kto może być uczniem zawodu w zakładzie rzemieślniczym?
Uczeń zamierzający podjąć naukę w zakładzie rzemieślniczym musi spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 15 lat i nie ukończone 18 lat;
 • ukończoną co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum;
 • przedstawić świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu;
 • dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki zawodu, a następnie pracy.

Wyjątkiem jest młodociany, który ukończył szkolę podstawową, a nie ukończył 15 lat, w tym przypadku wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Ważne! Kandydat na ucznia przed zawarciem umowy o pracę w celu nauki zawodu ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez odpowiednie służby medyczne, które wydadzą zaświadczenie stwierdzające, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania prac wchodzących w zakres wybranego przez ucznia zawodu.

Gdzie szukać informacji o zakładzie szkolącym w najbliższej okolicy?
Wszystkie potrzebne informacje o nauce zawodu w zakładach rzemieślniczych można uzyskać w organizacji cechowej znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania. Każda organizacja cechowa udostępni wykaz zakładów w interesującej ciebie okolicy.
Jednakże u nas nie obowiązuje rejonizacja. Możesz sam dowolnie wybrać interesujący cię zakład, kierując się np. poziomem wyposażenia, stosowaną technologią, specjalizacją zakładu lub zwyczajnie, opinią kolegów.

Czy konieczne jest chodzenie do szkoły na naukę teoretyczną?
Nie. Nauka zawodu składa się z dwóch równolegle realizowanych części; praktycznej, organizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej, zorganizowanej w szkole branżowej I stopnia lub na kursach dokształcających w tzw. systemie nauki pozaszkolnej.

Jak i kiedy zawieramy umowę o naukę zawodu?
Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowa taka podpisywana jest w Cechu pomiędzy pracodawcą - właścicielem zakładu rzemieślniczego, a uczniem - młodocianym pracownikiem i jego rodzicem lub prawnym opiekunem.
Umowy dla uczniów dokształcających się w szkołach zawodowych są zawierane w okresie przyjmowania kandydatów do szkół ponadpodstawowych.
W przypadku gdy młodociany dokształca się w systemie pozaszkolnym podpisanie umowy może nastąpić w innym terminie.

Ile czasu trwa nauka zawodu w rzemiośle?
Nauka zawodu trwa 3 lata (36 miesięcy)

Ile kosztuje nauka zawodu w rzemiośle?
Nauka zawodu w rzemiośle jest bezpłatna. To uczniowi zawodu - jako młodocianemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wypłacane co miesiąc. Wysokość wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

 • I rok nauki nie mniej niż 8%
 • II rok nauki nie mniej niż 9%
 •  III rok nauki nie mniej niż 10%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale/ogłoszonego przez GUS. Są to stawki gwarantowane przez prawo. Pracodawca może ustalić stawki wyższe. Wypłatę wynagrodzenia młodociany musi potwierdzić na liście płac.

Jakich zawodów można nauczyć się w rzemiośle?
Aby ułatwić poszukiwania i podjęcie decyzji o późniejszym życiu zawodowym, przedstawiamy listę najbardziej popularnych zawodów:

 • betoniarz-zbrojarz,
 • blacharz,
 • blacharz samochodowy,
 • cieśla,
 • cukiernik,
 • dekarz,
 • elektromechanik,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • fotograf,
 • fryzjer,
 • kamieniarz,
 • kelner,
 • krawiec,
 • kucharz,
 • lakiernik samochodowy,
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • murarz - tynkarz,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • piekarz,
 • przetwórca mięsa,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • tapicer,
 • złotnik-jubiler.

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku przeprowadza również egzaminy czeladnicze i mistrzowskie dla osób dorosłych, które posiadają odpowiedni staż pracy. Najpopularniejsze zawody, do których przystępują osoby dorosłe to:

 • betoniarz,
 • betoniarz -zbrojarz,
 • blacharz,
 • blacharz samochodowy,
 • cieśla,
 • cukiernik,
 • dekarz,
 • elektromechanik,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • fotograf,
 • fryzjer,
 • glazurnik,
 • kucharz,
 • lakiernik samochodowy,
 • malarz - tapeciarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • murarz,
 • murarz-tynkarz,
 • piekarz,
 • posadzkarz,
 • rzeźnik - wędliniarz,
 • przetwórca mięsa,
 • stolarz,
 • stolarz budowlany,
 • stolarz meblowy,
 • ślusarz,
 • technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Zarówno świadectwo czeladnicze, jak i uprawnienia mistrzowskie zdobywane w trakcie dalszej nauki są uznawanymi w kraju i za granicą dokumentami potwierdzającymi umiejętności zawodowe. Stanowią bowiem gwarancję dobrego i wszechstronnego przygotowania zawodowego.

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE

1392 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39