Jak białostockie szkoły przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego?

2020.08.31 14:11
Prezydent Miasta Białegostoku przygotował rekomendacje do procedur bezpieczeństwa. Na tej podstawie dyrektorzy szkół i placówek oświatowych przygotowali wewnętrzne regulaminy.
Jak białostockie szkoły przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego?
Fot: pixabay.com
Zostały opracowane szczegółowe wytyczne

Bezpieczeństwo najważniejsze

Prezydent Miasta Białegostoku przygotował rekomendacje do procedur bezpieczeństwa obowiązujących w miejskich szkołach i placówkach oświatowych od 1 września.

Dyrektorzy na podstawie tych rekomendacji opracowali szczegółowe wewnętrzne regulaminy – procedury funkcjonowania swoich placówek, wzięli także pod uwagę wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W przypadku wystąpienia strefy żółtej. Planowane jest również umożliwienie pracownikom szkół/placówek skorzystanie z bezpłatnego szczepienia przeciw grypie;

– Określiliśmy także trzy priorytety na rok szkolny 2020/21. Jednym z nich jest edukacja klimatyczna jako obowiązkowy element programu wychowawczo-profilaktycznego w placówkach oświatowych. Kolejnym – działania prozdrowotne skutecznie obniżające ryzyko zakażeń wirusowych i bakteryjnych w placówkach oświatowych. Stawiamy także na pielęgnowanie postaw prospołecznych ze szczególnym uwzględnieniem szacunku i akceptacji każdego człowieka oraz życia we wszelkich jego przejawach – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Rekomendacje dotyczą

- przyprowadzania i odbierania uczniów (m.in. do szkół mogą uczęszczać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych infekcji dróg oddechowych; opiekunowie przyprowadzający dzieci także powinni być zdrowi; należy ograniczyć przebywanie w placówce osób z zewnątrz);

- organizacji zajęć w szkole (m.in. zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu na przerwach; placówki mogą organizować grupowe wyjścia na zewnątrz szkoły (np. do Epi-Centrum Nauki); ułożenie takich planów zajęć, aby zminimalizować rotację uczniów w trakcie zajęć między piętrami i salami, zapewnienie szybkiej i skutecznej komunikacji nauczycieli z rodzicami (telefonicznie); ograniczenie kilkudniowych wycieczek szkolnych);

- higieny czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni (obowiązek każdorazowego dezynfekowania rąk w wyznaczonych obszarach; monitorowanie prac porządkowych – utrzymywanie czystości w salach lekcyjnych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcja powierzchni; przestrzeganie zasad użycia środków oraz wietrzenia pomieszczeń; promowanie zasad higieny; w zakresie gastronomii - dostosowanie grafiku wydawania posiłków do liczby żywionych uczniów);

- postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusa u ucznia/pracownika (opis procedury, poinformowanie sanepidu i Departamentu Edukacji, wspólne działania).

Angelika Dorf
angelika.dorf@bialystokonline.pl

951 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39