Jest szansa na reformę szkolnictwa zawodowego w Podlaskiem

2011.06.09 00:00
Przeżywające od dekady załamanie szkolnictwo zawodowe ma szansę na lepsze dostosowanie się do potrzeb rynku pracy i uatrakcyjnienie swojej oferty. Placówkom oświatowym z naszego regionu mają w tym pomóc fundusze z Programu Kapitał Ludzki.
Jest szansa na reformę szkolnictwa zawodowego w Podlaskiem
Fot: sxc.hu
Według badań w Podlaskiem wyraźnie brakuje szkół kształcących potrzebnych tu budowniczych łodzi

Konieczna współpraca z pracodawcami

- Mimo dużego bezrobocia i kształcenia przedsiębiorcy od lat sygnalizują niedobór wykwalifikowanych pracowników - mówi badający ważne z punktu widzenia rozwoju naszego regionu branże prof. Bogusław Plawgo. Jak tłumaczy, w szkolnictwie zawodowym chodzi o to, by nie popełniać tego typu błędu jak w szkolnictwie wyższym, by kształcić pracowników, którzy są potrzebni. Wówczas firmy zaczną ich zatrudniać, mniej wydawać na przekwalifikowywanie, a co za tym idzie lepiej się rozwijać. Aby to nastąpiło, konieczna jest współpraca szkół z pracodawcami.

20 mln dla szkół uczących zawodu

Na pomóc placówkom zawodowym, technikom i szkołom policealnym w dostosowaniu się do potrzeb rynku pracy Urząd Marszałkowski przeznaczył 20 mln zł z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Chcielibyśmy zachęcić, by szkoły wzmacniały swój potencjał personalny, jak i materialny - mówi wicemarszałek województwa, Cezary Cieślukowski.

Pieniądze te mogą one przeznaczyć na szereg działań: zajęcia dodatkowe ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych; doradztwo edukacyjno-zawodowe; wprowadzanie nowych kierunków i systemów kształcenia; na współpracę z pracodawcami; organizowanie praktyk i staży zawodowych; zatrudnianie do nauczania zawodu specjalistów w danej branży, nie będących nauczycielami oraz doposażanie szkół i warsztatów w nowoczesny sprzęt.

Tylko dla branż pożądanych

O pieniądze mogą się jednak jedynie starać szkoły, które kształcą w pożądanych na Podlasiu kierunkach. Do takich należą te związane z branżą spożywczą, drzewną i meblarską, maszynową (w tym elektromaszynową, elektroniczną, mechatroniczną), szkutniczą, turystyczną, bieliźniarską oraz budowniczą. Nie chodzi jednak o sam zawód. Ważne jest, aby kształcić specjalistów. Mówienie o techniku budownictwa jest dla dzisiejszych pracodawców z branży budowlanej zbyt ogólnym pojęciem, bo chodzi im o osobę z konkretnymi umiejętnościami, znającą obsługę konkretnych maszyn.

Jednocześnie przedstawiciele Podlaskiego Kuratorium Oświaty podają, że zbyt wielu absolwentów nie znajduje zatrudnienia w zawodzie kucharz małej gastronomii, mechanik, rolnik, technik informatyk i ekonomii.

W tej chwili działa w naszym regionie około 200 szkół zawodowych i techników. Co drugi absolwent gimnazjum wybiera kształcenie w tego typu placówkach, z czego do samych szkół zawodowych idzie około 10% gimnazjalistów.

E.S.

582 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39