Już wypłacane są czternastki. Kiedy kolejna transza trafi do emerytów?

2023.09.04 17:28
We wtorek i środę (5 i 6 września) d 32 tys. emerytów i rencistów z województwa podlaskiego trafi czternasta emerytura. W sumie do kieszeni seniorów trafi 75,5 mln zł. Już wiadomo też, kiedy planowane są kolejne wypłaty.
Już wypłacane są czternastki. Kiedy kolejna transza trafi do emerytów?
Fot: materiały prasowe

We wrześniu wypłacane są czternaste emerytury, powszechnie nazywane „czternastkami”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 września wypłacił dodatkowe pieniądze 864 tys. osób w całym kraju na łączną kwotę 2 mld zł. Kolejna transza zaplanowana jest na 5 i 6 września, w tych dniach na konta seniorów trafi prawie 2,9 mld zł.

- Do otrzymania czternastek uprawnione są nie tylko osoby pobierające emerytury i renty z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, których jest 9,1 mln, ale także osoby, które otrzymują zasiłki i świadczenia przedemerytalne.  Na czternastkę mogą liczyć także osoby, które mają prawo do emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia rodzicielskiego Mama 4 plus oraz świadczenia inwalidzkiego i kombatanckiego - tłumaczy  Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Kto dostanie dodatkowe świadczenie?

"Czternastka" przysługuje osobom, którym na ostatni dzień sierpnia przysługuje prawo do emerytury, renty bądź innego świadczenia  z ZUS. W przypadku renty rodzinnej dodatkowe pieniądze będą podzielone między wszystkie osoby, które są do niej uprawnione. Istotne jest to, że czternasta emerytura nie przysługuje osobom, które mają zawieszone świadczenie (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania do emerytury czy renty).

- Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia wynoszące do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastkę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto - informuje Krupicka. 

Seniorzy muszą mieć na uwadze, że z dodatkowych pieniędzy będzie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 procent, a także zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Istotną kwestią jest bez wątpienia to, że „czternasta” jest wolna od zajęć komorniczych i innych potrąceń. Nie wlicza się też do dochodu, co jest ważne przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla osób niesamodzielnych.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

288 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39