Klasa - program stypendialny zdolnej młodzieży ze wsi i mniejszych miejscowości [WIDEO]

2020.02.20 13:41
W ramach programu stypendialnego "Klasa" Fundacja BNP Paribas pomaga zdolnej młodzieży ze wsi i mniejszych miejscowości wejść w przyszłość na własnych warunkach, a dokładniej zapewni możliwość nauki w renomowanych liceach w kraju.
Klasa - program stypendialny zdolnej młodzieży ze wsi i mniejszych miejscowości [WIDEO]
Fot: pixabay.com

Program jest realizowany od 18 lat

Ruszyła już rekrutacja do osiemnastej edycji "Klasy", która jest skierowana do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. To autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas, oferujący między innymi pełne wsparcie finansowe podczas czterech lat nauki w liceum oraz stypendium finansowe na I roku studiów.

Mogą do niego dołączyć absolwenci szkół podstawowych z miejscowości o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 100 tys., będący w trudnej sytuacji materialnej (nie więcej niż 1200 zł dochodu na osobę w rodzinie), ze względu na którą nie mogliby oni rozpocząć nauki w liceum poza swoim miejscem zamieszkania. Kryterium udziału w programie są także zdobyte osiągnięcia szkolne (średnia ocen w I semestrze 8. klasy podstawowej wynosi co najmniej 4,5), zaangażowanie w działania społeczne i opinia dyrektora lub wychowawcy o uczniu.

Zgłaszać się można do 15 kwietnia 2020 roku. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać wymagane dokumenty (szczegóły tutaj).

Wstępnie zakwalifikowani do "Klasy" kandydaci zostaną o tym poinformowani mailowo do dnia 10 maja 2020 roku. Natomiast o finalnym przyjęciu do programu decyduje przyjęcie do szkoły partnerskiej na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty.Jaki jest cel "Klasy"?

Celem programu, obok wyrównywania szans edukacyjnych, jest rozbudzanie aktywności społecznej i wrażliwości na otoczenie. Fundacja BNP Paribas zachęca wszystkich stypendystów do działań wolontariackich w ramach "Możesz na mnie polegać", dzięki któremu mogą angażować się społecznie w wybrany przez siebie sposób. Młodzi ludzie bardzo chętnie dzielą się dobrem, które sami otrzymali. Od 2008 roku działa Stowarzyszenie Absolwentów "Klasa", którego członkowie angażują się w działania społeczne, takie jak aktywizacja seniorów (akcja "Seniorzy z Klasą") oraz wspierają się wzajemnie w dalszym rozwoju społecznym i edukacyjnym.

- Zdecydowaliśmy się wspierać młodzież z mniej zamożnych rodzin i spoza dużych ośrodków miejskich, ponieważ talent rozkłada się równomiernie, ale perspektywy i możliwości rozwoju niestety nie – mówi Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji BNP Paribas. – Dzięki "Klasie" wyrównujemy szanse na starcie. Edukacja na najwyższym poziomie to kapitał, który procentuje przez całe późniejsze życie i powinien być dostępny dla każdego zdolnego ucznia. W tym momencie, w ramach "Klasy", nasza Fundacja wspiera 111 stypendystów, a przez całe 18 lat do programu dołączyło 770 uczniów z prawie 350 miejscowości. Wszyscy absolwenci dostają się na studia wyższe – dodaje Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz.

Mają szansę dostać się do bardzo dobrego liceum

W tym roku na kandydatów czeka 50 miejsc w 5 szkołach partnerskich: VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni oraz XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.

Każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki i comiesięczne kieszonkowe, bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Wszyscy są też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów. Dodatkowo uczestniczą w integracyjnym obozie językowym w Warszawie (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz w letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki).

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl

1001 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39