Kolejne 500+? Projekt coraz bliżej realizacji

2019.07.30 15:06
Sejm przyjął już ustawę dotyczącą przyznania 500 zł osobom niepełnosprawnym. Już wiadomo, kiedy mogłyby być pierwsze wypłaty świadczenia.
Kolejne 500+? Projekt coraz bliżej realizacji
Fot: pixabay.com

Ustawa już przyjęta

Przed kilkoma dniami sejm przyjął ustawę dotyczącą świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które nazywane jest "500+ dla niepełnosprawnych". Projekt ten premier zapowiadał już jakiś czas temu.

- Celem ustawy jest dodatkowe wsparcie finansowe najbardziej potrzebujących osób w postaci świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją oraz opieką medyczną. Co ważne, zaproponowane przez nas rozwiązanie ma charakter systemowy, nie jednorazowy, którego celem jest poprawa sytuacji osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w perspektywie długofalowej – tłumaczy minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Pierwsze wypłaty już w październiku?

Szacuje się, że pierwsze wypłaty świadczenia mogą mieć miejsce już w październiku tego roku.

Pieniądze przyznane będą osobom, które ukończy 18 lat i "których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w projektowanej regulacji orzeczeniem". Świadczeniobiorcy nie mogą też mieć też prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy wysokość tych świadczeń nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli dzisiaj 1100 zł.

- Świadczenie przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej złożony do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wyjaśnia minister Bożena Borys-Szopa.

Należy dodać, że przyznawane 500 zł będzie zwolnione z opodatkowania oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wypłacający nie będzie miał także możliwości dokonywania żadnych potrąceń lub egzekucji. "500+" nie będzie także wliczane do dochodu, co jest istotne np. r przypadku przyznawania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, czy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego. Kwota świadczenia ma również nie być zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne.

Ja wynika z badań Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej uprawnionych do otrzymywania świadczenia będzie około 500 tys. osób.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1216 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39