Kolejny kierunek w ofercie UwB. To zupełnie nowy pomysł

2024.05.28 12:07
Uniwersytet w Białymstoku poszerzył swoją ofertę. Zainteresowani studiami na największej uczelni w regionie mogą aplikować na nowość, jaką jest twórcza resocjalizacja z arteterapią. Jak zapewniają pomysłodawcy, jest to zupełnie nowy w Polsce pomysł na kształcenie specjalistów – pedagogów.
Kolejny kierunek w ofercie UwB. To zupełnie nowy pomysł
Fot: Ł. Nowicki/UwB

Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku poszerzył ofertę studiów II stopnia. Uruchamia nowy kierunek, jakim jest twórcza resocjalizacja z arteterapią. Będzie realizowany na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Osoby, które zdecydują się na takie kształcenie - poznają podstawowe metody i techniki twórczej resocjalizacji, takie jak terapia przez muzykę, plastykę czy teatr, poznają też formy ekspresji muzycznej, teatralnej i plastycznej. Będą też mieli możliwość dowiedzieć się, jak wykorzystywać te umiejętności np. pracy m.in. ze sprawcami i ofiarami przemocy, w tym dziećmi w taki sposób, aby zmieniać ich postawy, zachowania, motywować do pracy itp.

Studenci poznają również specyfikę placówek resocjalizacyjnych o charakterze izolacyjnym. Nauczą się także pracować z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w środowisku otwartym. Poznają także takie metody, jak mentoring czy streetworking.

- Nasze studia przygotują studentów do pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającymi kłopoty edukacyjne i wychowawcze. Wychodzimy z założenia, że aby pomóc innym w ich rozwoju samemu musimy uzyskać nie tylko wiedzę i kompetencje teoretyczne, jakie dają zwykłe studia pedagogiczne, ale przede wszystkim musimy osiągnąć wyższy poziom własnego rozwoju poprzez zdobywanie nowych doświadczeń nie tylko w obcowaniu z kulturą i sztuką, ale przede wszystkim w jej uprawianiu. Pomysł kształcenia polega więc na doświadczaniu przez studentów w trakcie studiów przeżyć artystycznych, w trakcie współtworzenia ze znakomitymi i uznanymi artystami spektakli teatralnych, muzycznych i plastycznych, współtworzenia dzieł artystycznych oraz uczenia się organizowania przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych o charakterze arteterapeutycznym dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym naciskiem na środowiska defaworyzowane. Jednocześnie nasi studenci posiądą umiejętności prowadzenia arteterapii z osobami z deficytami w zakresie kontaktów społecznych oraz grupami osób z rozmaitymi problemami osobowościowo-społecznymi - mówi prof. dr hab. Marek Konopczyński z Wydziału Nauk o Edukacji UwB, autor metody twórczej resocjalizacji i pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. nieletnich.

Nowy kierunek jest idealną propozycją dla osób, które dostrzegają w sobie potencjał artystyczny i chcą go wykorzystać, by nieść pomoc innym i wspierać ich w odnalezieniu swojej życiowej drogi.

Obecnie w ofercie Wydziału Nauk o Edukacji jest 5 innych kierunków. Są to: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (I oraz II stopnia), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (5-letnie jednolite studia magisterskie), pedagogika resocjalizacyjna (I stopnia), pedagogika specjalna (5-letnie jednolite studia magisterskie), a także praca socjalna (I oraz II stopnia).

Redakcja JK
24@bialystokonline.pl

1391 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39