Kolejny tydzień nauki zdalnej. Uczniowie wrócą do szkół w kwietniu?

2021.04.12 12:02
Do 18 kwietnia zostały przedłużone obostrzenia dotyczące zamknięcia szkół i przedszkoli. Minister edukacji nie wyklucza, że jeszcze w kwietniu dzieci oraz uczniowie szkół podstawowych wrócą do szkolnych ławek.
Kolejny tydzień nauki zdalnej. Uczniowie wrócą do szkół w kwietniu?
Fot: Pixabay

"Jeżeli potwierdzi się tendencja spadkowa, to mamy ogromną szansę, żeby jeszcze w kwietniu wrócić do opieki stacjonarnej nad dziećmi w przedszkolach i żłobkach oraz do nauki stacjonarnej w szkołach podstawowych" - zapowiada minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Kolejne miesiące nauki online

Aktualnie do 18 kwietnia zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i domach wczasów dziecięcych. Prowadzona jest tam nauka w formie zdalnej.

Również młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia do 18 kwietnia nie będą mieli organizowanych praktyk. Pracodawcy są zobowiązani ich zwolnić z obowiązku świadczenia pracy.

Zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach zawieszone są do 18 kwietnia. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, od 22 marca znów uczą się zdalnie. Natomiast starsi uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uczą się online od 26 października.

Zajęcia w szkole

W przypadku uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy nie mają możliwości nauki zdalnej w miejscu zamieszkania przez np. brak internetu, wówczas dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć na terenie szkoły.

Dyrektorzy szkół mogą też organizować uczniom klas 8. i klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu maturalnego. Mogą także organizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu.

Przedszkola tylko dla uprzywilejowanych

Dyrektorzy mają obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolach i żłobkach dla dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla dzieci m.in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych, mundurowych i oświaty. Jednak czy ktoś sprawdza oświadczenia o pracy w wymienionych zawodach? Więcej na ten temat: Zamknięte przedszkola i żłobki. Kto kontroluje, czy rodzice są z grupy uprzywilejowanej?

Do 25 kwietnia został przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Mogą z niego skorzystać m.in. wszyscy rodzice dzieci do lat 8. Jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju nie straci na sile, wówczas możliwe jest wydłużenie obostrzeń o kolejny tydzień, czyli do daty trwania zasiłku.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl
1515 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39