Kolejowa obwodnica Białegostoku. Konsultacje z mieszkańcami zostały wydłużone

2021.08.24 09:00
Głosy wokół północnej kolejowej obwodnicy Białegostoku nie cichną. PKP Polskie Linie Kolejowe wydłużyły termin składania ankiet. Każdy mieszkaniec może nadal opowiedzieć się za wybraną trasą.
Kolejowa obwodnica Białegostoku. Konsultacje z mieszkańcami zostały wydłużone
Fot: Malwina Witkowska

- Od wielu miesięcy wszyscy śledzimy proces wyznaczenia przebiegu trasy kolejowej Północnej Obwodnicy Białegostoku. Przebieg obwodnicy wywołał wiele kontrowersji, zarówno w naszej gminie, jak i w gminach sąsiednich – przekazuje Adrian Łuckiewicz burmistrz Wasilkowa. - Pierwsze warianty przebiegały wprost przez naszą gminę, dotyczyło to zwłaszcza Osowicz, Sielachowskich, Sochoń i Jurowiec, ale także Wólki Poduchownej, Wólki Przedmieście, Katrynki, Woroszył – dodaje.

Aktualnie trwa kolejny proces konsultacji prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Termin składania ankiet został przedłużony do 12 września. Na adres obwodnicabialegostoku@plk-sa.pl należy wysłać wypełnioną ankietę.

- Budowa kolejowej Północnej Obwodnicy Białegostoku jest szansą dla naszej gminy i może stanowić impuls do jej rozwoju, a także rozwoju całej aglomeracji białostockiej w kolejnych dziesięcioleciach. Dlatego wszyscy powinniśmy dążyć do tego, aby przebieg jej trasy został wyznaczony sposób, który nie naruszy domostw naszych mieszkańców oraz nie zniszczy walorów przyrodniczych naszej gminy – uważa burmistrz.

Do wyboru jest łącznie pięć wariantów.

- Zachęcam do wypełnienia ankiety, wybierając warianty: korytarz 13, korytarz 12 lub korytarz 11, a także dopisanie w ankiecie nowych przystanków kolejowych: pierwszy w Dolinie Cisów i drugi na Lisiej Górze, co umożliwi mieszkańcom większej części Wasilkowa szybki dojazd do Białegostoku koleją podmiejską. To rozwiązania, które powstaną, o ile dzisiaj będziemy o nie zabiegać – podkreśla Adrian Łuckiewicz.

W ubiegłym tygodniu (19.08) odbyła się wideokonferencja przedstawicieli PKP PLK, którzy odpowiadali na pytania mieszkańców, organizacji czy samorządowców. Prowadzona rozmowa miała przede wszystkim pomóc w opracowaniu studium wykonalności i wyborze wariantu kolejowej obwodnicy Białegostoku do dalszych prac planistycznych.

Ponadto wszystkie zebrane z ankiet opinie zostaną przeanalizowane i będą brane pod uwagę podczas opracowywania wariantów Północnej Obwodnicy Białegostoku. Następnie na przełomie września i października mają być wybrane trzy z pięciu obecnych wariantów.

"Budowa kolejowej Północnej Obwodnicy Białegostoku pozwoli na lepszą ofertę podroży aglomeracyjnych, regionalnych i dalekobieżnych oraz usprawnienie ruchu kolejowego. PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. zależy na wypracowaniu rozwiązania akceptowanego przez mieszkańców już na etapie wstępnych prac studialnych. Pozwoli to na wzmocnienie najbardziej ekologicznego środka transportu – kolei" - przekazuje PKP PLK.

Przebiegi tras oraz ankieta dostępne są pod tym linkiem (hasło: SWPOB).

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

740 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39