Konferencja "I Międzynarodowy Dzień Edukacji Białoruskiej"

dodane dnia: 2023-05-25 przez: kul57
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy: 2023-06-03
KIEDY: 3 czerwca, sobota, 10:00 – 17:30
GDZIE: Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1M, Wydział Matematyki, sala 2001
WARUNKI: Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji
JĘZYKI: białoruski, polski.

Konferencja podejmie tematy związane z edukacją w języku białoruskim i warsztatem pracy nauczyciela w środowisku białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce oraz w warunkach migracji.

I Międzynarodowy Dzień Edukacji Białoruskiej skierowany jest do osób, które zajmują się edukacją w języku białoruskim lub chciałyby zaangażować się w działania zmierzające do podtrzymania edukacji w języku ojczystym białoruskiej mniejszości narodowej i diaspory, m.in. poprzez tworzenie i uruchomienie w Warszawie i innych miastach sobotniej szkoły nauczania w języku białoruskim.

PROGRAM:

I. CZĘŚĆ OFICJALNA (z udziałem patronów honorowych, partnerów, gości)

10.00-10.10 Otwarcie I Międzynarodowego Dnia Edukacji Białoruskiej, Robert Tyszkiewicz Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Białorusi

10.10-10.30 Wystąpienia gości honorowych i organizatorów

10.30-10.50 Prezentacja działalności Białoruskiego Domu w Warszawie (Aleś Zarembiuk, Anastazja Kozhapenko)

10.50-11.10 Prezentacja Zrzeszenia Szkół Przedmiotów Ojczystych PASSH (Aleksandra Jędryszek-Geisler, Monika Plata)

11.10-11.35 Prezentacja II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce i prezentacja II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

11.35-11.50 Prezentacja Gimnazjum im Franciszka Skaryny w Wilnie.

11.50-12.10 Prezentacja Przedszkola Samorządowego Nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania w Białymstoku (Прадшкольле н-р 14 з пoльскаѝ і беларускаѝ мовамі навучаньня).

12.10-12.30 Przerwa kawowa, networking.

II. CZĘŚĆ NAUKOWA

1. Pierwsza sesja wykładowa – pedagogiczno-metodyczna dotycząca nauczania języka i kultury mniejszości narodowych i diaspory oraz organizacji szkół niedzielnych:

12.30-12.50 prof. dr hab. Aneta Lewińska, Socjalizująca i kulturotwórcza rola języka.

12.50-13.10 dr Aleksandra Jędryszek-Geisler, mgr Monika Plata, Działalność szkół polonijnych na świecie na przykładzie wybranych krajów.

13.10-13.30 mgr Mirosław Szcześniak, Praktyczne aspekty pracy nauczyciela szkoły polonijnej.

13.30-13.50 Panel dyskusyjny – podsumowanie pierwszej sesji wykładowej.

2. Druga sesja wykładowa – nauczanie języka białoruskiego i kultury białoruskiej mniejszości narodowej:

13.50-14.10 Wykład 4: Ян Карчэўскі (II LO z DNJB w Hajnówce), Праца на занятках па беларускай мове на прыкладзе школ Гайнаўскага павета. Jan Karczewski, Zajęcia z języka białoruskiego na przykładzie szkół powiatu hajnowskiego.

14.10-14.30 Wykład 5: Аліна Ваўрaнюк, Беларуская мова ў Пачатковай школе нумар 4 імя Сібіракоў у Беластоку. Alina Wawrzeniuk, Język białoruski w Szkole Podstawowej nr 4 im. Syburaków w Białymstoku.

14.30-14.50 Wykład 6: Joanna Marko, Grzegorz Nazaruk, Język i kultura białoruskiej mniejszości narodowej w pracy z uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.

14.50-15.10 Panel dyskusyjny

15.10-15.40 Przerwa na lunch, networking

3. Trzecia sesja wykładowa – nauczanie języka białoruskiego i kultury diaspory białoruskiej:

15.40-16.00 Wykład 7: Любa Баркун, Праектная дзейнасць вучняў Беларускай школкі ва Ўроцлаве. Luba Borkun, Działania projektowe uczniów Szkółki Białoruskiej z Wrocłwia.

16.00-16.20 Wykład 8: Ганна Плашчынская, Паўстанне беларускай школкі ў Беластоку: асаблівасці і перспектывы развіцця. Hanna Płaszczyńska, Powstanie Białoruskiej Szkółki w Białymstoku – specyfika i perspektywy rozwoju.

16.20-16.40 Wykład 9 Ягор Сурскі (дырэктар суботняй школы "Акадэмія добрай адукацыі"), Адаптацыя дзяцей да польскай сістэмы адукацыі. Jahor Surski – dyrektor szkoły sobotniej „Akademia dobrej edukacji” – Adaptacja dzieci w polskim systemie edukacji.

16.40-17.00 Wykład 10: dr Алесь Лозка (дырэктар Беларускай школы ў Варшаве), Аб канцэпцыі дадатковага навучання па прадметах беларускага кампанента ў польскім адукацыйным асяроддзі. Aleś Łozka (dyrektor Szkoły Białoruskiej w Warszawie), Koncepcja dodatkowego nauczania przedmiotów z białoruskim komponentem w polskim środowisku edukacyjnym.

17.00-17.20 Panel dyskusyjny – podsumowanie trzeciej sesji wykładowej.

17.20-17.30 Zamknięcie I Międzynarodowego Dnia Edukacji Białoruskiej.

REJESTRACJA

Komitet organizacyjny: Dom Białoruski w Warszawie, Parlamentarny Zespół do Spraw Białorusi, Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie (PASSH), Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego „AB-BA”, Uniwersytet w Białymstoku, Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej, Białoruski Hab „Nowaja Ziamla” w Białymstoku, Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku.

Miejsce imprezy
Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1M, Wydział Matematyki, sala 2001

1253 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39