Konkurs "Autoportret z historią"

dodane dnia: 2023-02-22 przez: kul57
Impreza Patronat BiałystokOnline.pl
Konkurs "Autoportret z historią"
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy:
2023-02-17 - 2023-05-31
Muzeum Podlaskie zaprasza do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu "Autoportret z historią".

Konkurs polega na zaprezentowaniu w formie pracy plastycznej, fotografii, filmu lub dzieła literackiego wybranej historii, miejsca historycznego, czy zabytku w kontekście osobistych relacji i odczuć, jakie wywołują. Prace konkursowe mogą mieć formę autoportretu w dosłownym rozumieniu, ale również mogą być artystycznym zapisem emocji i uczuć wyrażających osobisty stosunek do "przeżywanej historii".

Cele konkursu:

- uwrażliwienie i zainteresowanie uczniów historią widzianą przez pryzmat osobistych refleksji, doświadczeń rodzinnych, czy emocji, jakie wywołują wydarzenia z przeszłość dziejące się w miejscach, w którym dziś żyjemy,

- inspirowanie pracy twórczej i rozwijanie umiejętność wyrażania siebie poprzez różnorodne działania artystyczne.

Konkurs realizowany będzie w następujących kategoriach:

- Prace plastyczne: w formie rysunku, malarstwa, grafiki, collage'u, plakatu w formacie PDF lub JPG (format A-3)

- Film nie dłuższy niż 5 minut, wykorzystujący obraz i dźwięk w formacie MP4.

- Praca literacka w formie opowiadania, eseju lub wiersza (od 2 do 8 stron A-4, odstęp 1,5, czcionka Times New Roman 12) w formacie PDF.

- Fotografia lub cykl fotografii (maksimum 6) w formacie PDF lub JPG, z dodatkowym krótkim komentarzem w oddzielnym dokumencie Word.

Zasięg konkursu – ogólnopolski.

Termin konkursu – 17.02.2023 r. – 31.05.2023 r.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów.

Pracę konkursową w formie elektronicznej należy zgłosić na adres: konkurs@muzeum.bialystok.pl z dopiskiem AUTOPORTRET Z HISTORIĄ; w terminie do 31 maja 2023 roku.

Prace plastyczne: w formie rysunku, malarstwa, grafiki, collage'u, plakatu, które nie mogą być przesłane w formie elektronicznej, należy przesłać listownie, bądź dostarczyć osobiście do Muzeum Historycznego w Białymstoku, pod adresem: ul. Warszawska 37, 15-062 Białystok, z dopiskiem na kopercie AUTOPORTRET Z HISTORIĄ, w terminie do 31 maja 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w trzech grupach wiekowych:

- Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.

- Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych.

- Uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci.

Regulamin i załączniki
Miejsce imprezy
2024-02-01 - 2024-05-31
2024-03-13 - 2024-04-24
2024-04-13 - 2024-04-14
2024-04-13 - 2024-04-14
2024-04-13 - 2024-04-14
2024-04-14

738 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39