Kto wybuduje obwodnicę Łap? Ogłoszono przetarg

2023.10.20 11:48
Listopad 2026 roku - to planowany termin oddania do użytku obwodnicy Łap. Zanim jednak kierowcy nią pojadą, potrzebny jest wykonawca. Gmina ogłosiła przetarg. Co obejmuje?
Kto wybuduje obwodnicę Łap? Ogłoszono przetarg
Fot: Kamil Timoszuk/UMWP

Duży zastrzyk gotówki na rozbudowę dróg wojewódzkich

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał ponad 423 mln zł z funduszy europejskich na rozbudowę dróg wojewódzkich na trasie Łapy - Roszki-Wodźki - Wysokie Mazowieckie. Całkowita wartość inwestycji to ponad 499 mln złotych, z czego 15 mln złotych zostanie pokryte z budżetu państwa, a 60 mln złotych – z budżetu województwa.

Inwestycja jest spora, bo:
- zostanie przebudowanych 25,283 km dróg wojewódzkich nr 681, 682, 678,
- powstaną cztery obwodnice: Łap oraz miejscowości Roszki Wodźki, Mazury i Brok,
- powstaną nowe chodniki, drogi dla rowerów, ekrany akustyczne, obiekty inżynierskie (przepusty), kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz sygnalizacja świetlna.

– Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu, a także poprawi bezpieczeństwo ruchu i zapewni wyższy komfort podróży. Przełoży się także na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wzdłuż całej trasy Wysokie Mazowieckie – Roszki Wodźki – Łapy – Białystok, co oznacza nowe miejsca pracy i wpływy do gminnych budżetów – ocenił marszałek Artur Kosicki. – Zadanie to wpisuje się znakomicie w prowadzoną przez nas politykę zrównoważonego rozwoju, która zakłada zmniejszanie dysproporcji pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi - dodał.

Przetarg na obwodnicę Łap

"Wielka sprawa dla Gminy Łapy. Ogłoszono już postępowanie przetargowe na budowę drogi Łapy-Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie. Jest to ogromna i bardzo wyczekiwana inwestycja, na której zyskają wszyscy" – napisał na swoim profilu facebookowym burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Ogłoszono już postępowanie przetargowe na realizację tej inwestycji, która miałaby być gotowa w listopadzie 2026 roku. Prace mają obejmować następujący zakres:

- DW 681 od km 0+000 do km 7+595 budowy obejścia m. Roszki Wodźki, rozbudowy drogi wojewódzkiej na dalszej trasie do początku projektowanej obwodnicy Łap oraz budowę części obwodnicy Łap do połączenia z obecnym przebiegiem DW 681 w rejonie zachodniej granicy miasta,
- DW 682 od km 0+082,7 do km 2+750 budowy części obwodnicy Łap od nowego przebiegu DW 681 do skrzyżowania z obecnym przebiegiem DW 682 na wschodnim krańcu miasta w pobliżu mostu na rz. Narew i wjazdu od strony Białegostoku,
- DW 678 od km rob. 0+000 do km rob. 0+100 budowy i rozbudowy DW 681 od km 31+942 do km 50+165 (początek przebudowanego w latach 2019-2021 odcinka przed Wysokiem Mazowieckiem i w samym mieście) z wyłączeniem odcinka obecnego przejścia przez Sokoły od km 36+013 do km 39+315.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 "Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681, 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic".

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

1718 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39