Kudrycka przedstawiła w Białymstoku wizję polskiej nauki do 2020 r.

2013.04.25 00:00
W Białymstoku trwa Konwent Marszałków Województw RP. W czwartek (25.04) obecna na nim minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka przedstawiła wizję wydatkowania środków na naukę w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
Kudrycka przedstawiła w Białymstoku wizję polskiej nauki do 2020 r.
Fot: E. Sadowska-Dubicka
Barbara Kudrycka mówiła w Pałacu Branickich m.in. o marnych efektach inwestowania w naukę

- Dużo pieniędzy przeznaczano nie na innowacje, a na działania, które pod kryptonimem innowacji miały wspierać przedsiębiorczość – wytykała samorządowcom dotychczasowe błędy w wydatkowaniu środków minister Barbara Kudrycka.
Podkreśliła, że w Polsce były zwykle kopiowane i modyfikowane rozwiązania z zagranicy, a stricte innowacyjnych badań nie było w ogóle. Zaznaczyła, że nie powinniśmy już inwestować w infrastrukturę, bo "nabudowaliśmy sporo", czasem niepotrzebnie: obok siebie powstawały 2 duże biblioteki czy budowano laboratoria biotechnologiczne, choć nie było biotechnologów. Teraz budynki stoją puste, a niektóre uczelnie przeinwestowały i są zadłużone. Pieniądze często szły nie tam gdzie trzeba, np. Podlaskie, które ma największy potencjał w naukach medycznych, zwykle inwestowało w nauki techniczne.

Kudrycka chce, by teraz lepiej zaplanowano wydatki. W związku z tym przedstawiła wstępne założenia Programu Operacyjnego "Inteligentny Rozwój".

Będzie w nim kładziony nacisk na umiędzynarodawianie nauki oraz powstawanie centrów badawczych narodowych i regionalnych.
- Nie będą one zaspokajać ambicji rektorów - mówiła Kudrycka. – Nie naukowcy będą definiować tematy badawcze, a firmy powinny je zlecać.
Według niej szczególny nacisk trzeba położyć na komercjalizację badań. Powinny być finansowane granty, które będą służyć rozwojowi inteligentnych specjalizacji regionów.

Ponadto liczy na interdyscyplinarne "przebadanie tego, co mają regiony". Tu mówiła np. o Puszczy Białowieskiej – dobrze znana jest jej fauna, ale nie ma badań dotyczących ludzi zamieszkujących te tereny – etnograficznych czy antropologicznych. Barbara Kudrycka zaznaczyła również, że chciałaby, by w każdym regionie powstały centra upowszechniania nauki "mniejsze Koperniki".

Podsumowała, że dotychczasowe próby inwestowania w polską naukę dały "takie sobie efekty wydatkowania środków".

W dyskusji marszałkowie po części przyznali minister rację, ale powątpiewali, czy rzeczywiście w regionach jest potencjał naukowy, by rozwijać innowacyjność. Obawiają się również niezadowolenia rektorów z zaprezentowanej koncepcji polskiej nauki.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1599 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39