Kupując prezent pamiętaj o paragonie

2011.12.20 00:00
Świąteczne prezenty są dowodem sympatii i pamięci o naszych najbliższych. Niestety czasami się zdarza, że prezent, który kupiliśmy nie podoba się obdarowanemu, bluzka ma niewłaściwy rozmiar lub z innego powodu chcielibyśmy zwrócić towar do sklepu.
Kupując prezent pamiętaj o paragonie
Fot: sxc.hu

Aktualnie nie ma przepisu zobowiązującego sprzedawcę do przyjęcia zwrotu towaru zgodnego z umową (niewadliwego). Wyjątkami są umowy konsumenckie zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Na podstawie ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) zarówno przy umowach zawieranych na odległość jak i poza lokalem przedsiębiorstwa konsument może od nich odstąpić bez podawania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od dnia wydania rzeczy. O takim prawie konsument powinien być poinformowany przez przedsiębiorcę w formie pisemnej. Jeżeli przedsiębiorca tego nie uczyni konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o takim prawie jednak nie później niż 3 miesiące od daty wykonania umowy.

- Należy jednak pamiętać, że zwrot towaru zgodnego z umową może nastąpić za zgodą sprzedawcy. Często przedsiębiorcy w celach marketingowych zobowiązują się do przyjmowania zwrotów towarów zgodnych z umową w określonym przez siebie czasie. Wówczas takie zobowiązanie - zawarte w regulaminie sprzedaży lub będące nawet ustną informacją - podane do wiadomości konsumentów jest dla sprzedawcy wiążące - informuje Leszek Mironiuk, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku.

Konsumenci oczywiście mają prawo reklamować towary z tytułu niezgodności z umową. Niezgodność towaru z umową ma miejsce, jeżeli towar jest uszkodzony lub niekompletny, nie nadaje się do celu, jakim się go zwykle używa, nie posiada właściwości, jakie powinny cechować towar tego rodzaju oraz o jakich zapewniał sprzedawca lub producent. Reklamację należy składać do sprzedawcy, czyli przedsiębiorcy u którego dany towar został zakupiony w ciągu 2 lat od daty zakupu. Reklamacja powinna zostać złożona przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia wady towaru. W przypadku reklamacji towaru żywnościowego wynosi on 3 dni.

andy

1792 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39