Kwestorka UwB powołana do komisji przy Ministerstwie Finansów

2023.06.14 12:26
Dr Katarzyna Łyszczarz, kwestor Uniwersytetu w Białymstoku, została powołana przez Prezesa Rady Ministrów w skład Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komisja działa przy Ministerstwie Finansów.
Kwestorka UwB powołana do komisji przy Ministerstwie Finansów
Fot: Piotr Duniewski / UwB
Dr Katarzyna Łyszczarz

Katarzyna Łyszczarz pełni funkcję kwestora na Uniwersytecie w Białymstoku od 2002 r. Jest silnie związana z największą podlaską uczelnią, a dodatkowo prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, specjalizując się m.in. w dziedzinie naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz rozliczania projektów unijnych. Jej ekspertyza naukowa obejmuje obszary związane z ekonomią innowacji, finansowaniem przedsiębiorstw oraz finansowaniem działalności uczelni.

Dr Łyszczarz nawiązała również współpracę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki), gdzie była członkiem zespołu ds. analizy rozwiązań dotyczących podziału środków finansowych na rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego. Jej wkład w tym obszarze przyczynił się do doskonalenia systemu finansowania w szkolnictwie wyższym.

Jednak najnowszym wydarzeniem w karierze Katarzyny Łyszczarz jest powołanie jej przez premiera RP Mateusza Morawieckiego do Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych drugiej instancji.

Główna Komisja Orzekająca ma szerokie uprawnienia, zajmując się rozpatrywaniem środków zaskarżenia, w szczególności odwołań od orzeczeń oraz zażaleń na postanowienia wydane przez komisje orzekające pierwszej instancji. Komisja pełni także funkcję organu właściwego do stwierdzenia nieważności prawomocnych postanowień lub orzeczeń wydanych przez komisje orzekające pierwszej lub drugiej instancji. Ponadto, podejmuje decyzje w sprawie wznowienia postępowań, które zakończyły się prawomocnymi postanowieniami lub orzeczeniami komisji orzekających pierwszej lub drugiej instancji.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1553 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39