M.in. chorzy na raka skóry będą mogli skorzystać ze specjalnych leków

2022.01.15 14:34
Leczący się w Białymstoku chorzy na raka skóry, zwyrodnienie wielotorbielowe nerek czy ciężkie atopowe zapalenie skóry będą mogli skorzystać ze specjalnych leków. Dotąd nie były one refundowane.
M.in. chorzy na raka skóry będą mogli skorzystać ze specjalnych leków

Podlaski NFZ zakontraktował cztery programy lekowe. Trzy z nich będą realizowane przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, a czwarty przez Białostockie Centrum Onkologii.

Nowe programy lekowe dotyczą leczenia chorych: z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry, na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem, z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowego nerek oraz leczenia dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną.

Leczenie w ramach tych programów wiąże się z pobytem w szpitalu lub odbywa się pod kontrolą lekarza specjalisty. Zarówno leczenie, jak i przekazane pacjentom leki są w całości refundowane przez Fundusz.

- Programy te są dość kosztowne. Tylko na same leki w leczeniu zaawansowanego raka skóry zostanie przeznaczonych ponad 386 tys. zł. Z kolei leki na atopowe zapalenie skóry to wydatek prawie 108 tys. zł. Kwoty te odnoszą się tylko do pierwszego półrocza 2022 r. i mogą wzrosnąć w zależności od ilości pacjentów leczonych w danym programie lekowym - mówi dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Bogdan Olesiński.

Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów. Do wymienionych programów będą kwalifikowane osoby dorosłe. Decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz placówki posiadającej kontrakt w tym zakresie – w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu.

Umowy NFZ z tymi placówkami będą obowiązywać do końca 2022 r.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1066 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39