Macierzyński, rodzicielski i ojcowski. Jakie świadczenia przysługują ojcom?

2021.06.23 15:46
23 czerwca obchodzony jest Dzień Ojca. Młody tata powinien wiedzieć, jakie świadczenia mu przysługują, gdy urodzi mu się potomek. Z urlopu macierzyńskiego od stycznia do maja tego roku skorzystało w Polsce 3,9 tys. ojców.
Macierzyński, rodzicielski i ojcowski. Jakie świadczenia przysługują ojcom?
Fot: Pixabay

Zasiłek macierzyński także dla ojców

Mężczyźni coraz częściej angażują się w opiekę nad swoimi pociechami. Młody tata, który rezygnuje na kilka miesięcy z pracy, ma możliwość uczestniczyć w codziennych czynnościach swojego potomka. Przepisy dają możliwość ojcu na skorzystanie z wielu uprawnień, jednak warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu ZUS. Wówczas, gdy mężczyzna sprawuje opiekę nad niemowlakiem, może skorzystać z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego.

Zasiłek macierzyński to świadczenie, z którego w całej Polsce korzysta 17,5 proc. mężczyzn.

- W województwie podlaskim w okresie od stycznia do maja tego roku wypłacono zasiłek macierzyński blisko 9,7 tys. kobietom. W tym samym czasie z zasiłku macierzyńskiego skorzystało 1,9 tys. mężczyzn, w większości, bo w 93 proc. przypadkach był on wypłacany za okres urlopu ojcowskiego - mówi Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Ubezpieczeni rodzice z tytułu narodzin dziecka mogą skorzystać z 52 tygodniowego płatnego urlopu na dziecko, czyli urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane tylko dla matki. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad noworodkiem.

- Jeśli po 14 tygodniach urlopu macierzyńskiego mama dziecka będzie chciała wrócić do pracy, to opieką nad maluchem może zając się ubezpieczony tata. Z takiej możliwości przez pierwszych pięć miesięcy tego roku skorzystało 114 ojców w naszym województwie, natomiast w kraju ponad 3,9 tys. – dodaje rzeczniczka.

Urlop rodzicielski i ojcowski

Po urlopie macierzyńskim rodzice mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni, a w przypadku gdy urodziło się dwoje lub więcej dzieci przy jednym porodzie - do 34 tygodni. Urlop ten może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, nie później niż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia.

Od stycznia do maja 2021 r. z urlopu rodzicielskiego w województwie podlaskim skorzystało 7,1 tys. rodziców, w tym 52 mężczyzn.

Niezależnie od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego ojcu dziecka przysługuje także urlop ojcowski. Ubezpieczony tata ma prawo do tego rodzaju urlopu przez 2 tygodnie.

- Z tej formy opieki nad maluchem, a jednocześnie pomocy mamie najczęściej korzystają panowie. W czasie pięciu miesiące tego roku w Podlaskiem skorzystało 1769 ojców, a w całym kraju ponad 65,7 tysięcy - dodaje rzeczniczka.

Jakie dokumenty złożyć?

ZUS wypłaci zasiłek za okres urlopu ojcowskiego, jeśli wnioskodawca dostarczy odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem, wypełniony formularz ZUS Z-3b, wniosek o urlop ojcowski - formularz ZUS ZAO.

Wniosek o urlop ojcowski powinien zawierać informację o okresie, w jakim zamierzamy korzystać z urlopu. Razem z pozostałymi dokumentami powinien zostać wysłany do ZUS w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1640 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39