Mały ZUS plus - jakie zmiany przyniesie, kto może skorzystać z tej ulgi i na jak długo?

2020.02.10 07:27
Więcej firm skorzysta z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Zmianą dla przedsiębiorców jest przekształcenie małego ZUS-u w mały ZUS plus. Co to oznacza? Czy będą bardziej preferencyjne warunki? Odpowiedzi poniżej.
Mały ZUS plus - jakie zmiany przyniesie, kto może skorzystać z tej ulgi i na jak długo?
Fot: pixabay.com

Teraz będzie "z plusem"

1 lutego mały ZUS został przekształcony w mały ZUS plus. Zmiana polega na tym, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę będzie uzależniona od dochodu z tej działalności uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Jak wynika ze statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z małego ZUS-u na dotychczasowych zasadach w grudniu 2019 roku korzystało około 170 tys. przedsiębiorców w całej Polsce. W województwie podlaskim było to około 6 tys. drobnych przedsiębiorców. W tym roku, do 8 stycznia, dołączyło kolejne 1,4 tys. osób korzystających z formy samozatrudnienia.

Mały ZUS plus obniży zatem składki tym, którzy już obecnie korzystają z małego ZUS-u, a także poszerzy grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki.

- Mały ZUS Plus to rozwiązanie również dedykowane dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku nie przekroczy kwoty 120 tys. zł. Z ulgi tej będzie mogło skorzystać znacznie więcej osób - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Aby skorzystać z małego ZUS-u plus, oprócz spełnienia kryterium nieprzekroczenia rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł, wymagane jest również prowadzenie działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o tym, że opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na niższe emerytury i inne świadczenia z ZUS, jak między innymi zasiłki chorobowe, opiekuńcze czy macierzyńskie.

Jak ustalić dochód z działalności gospodarczej?

Podstawa wymiaru składek uzależniona jest od dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. Jeśli osoba rozliczała się z podatku na zasadach ogólnych, czyli opłacała podatek według skali albo podatek liniowy, to ustala wysokość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeśli natomiast przedsiębiorca, do którego w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystał on ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, roczny dochód należy ustalić, mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej przez współczynnik 0,5.

Podobnie, jeśli osoba, która w poprzednim roku kalendarzowym rozliczała się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, roczny dochód z działalności gospodarczej również ustala, mnożąc roczny przychód także przez współczynnik 0,5.

Konieczne jest pamiętanie o tym, że jeżeli do kosztów uzyskania przychodu zostały zaliczone składki na własne ubezpieczenia społeczne, a także osób współpracujących, kwoty tych składek należy doliczyć do rocznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mały ZUS plus - na jak długo?

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca stosował mały ZUS w 2019 roku lub w styczniu 2020 roku, okres ten wlicza się zarówno do 36, jak i 60 miesięcy kalendarzowych.

Deklarację skorzystania z małego ZUS-u plus będzie można zgłosić w tym roku do 2 marca, a w następnym do 1 lutego 2021 roku. W dalszym ciągu zostaje zachowana możliwość korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne w kolejności: najpierw 6 miesięcy "ulgi na start", potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie mały ZUS plus.

Ulga, ale nie dla wszystkich

Z ulgi nie skorzystają przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, a także ci, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Mały ZUS Plus nie przysługuje również osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej) oraz osobom spełniającym warunki do opłacania "preferencyjnych składek", tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

- "Ulga na start" oraz "preferencyjne składki" to jedynie przywilej. Jeśli młody przedsiębiorca zrezygnuje z korzystania z tych uprawnień, niestety nie może opłacać małego ZUS plus w pierwszym roku prowadzenia działalności - informuje Katarzyna Krupicka.

Dodatkowo z małego ZUS-u plus nie skorzystają osoby wykonujące dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robiły dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

W związku z dużym zainteresowaniem klientów tematem małego ZUS-u plus w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel: 22 560 16 00) uruchomiono specjalną linię poświęconą tylko temu tematowi. Po uzyskaniu połączenia na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 8 – mały ZUS plus.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl

1743 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39