"Matczyna emerytura" wyższa od marca. Ile osób pobiera ją w Podlaskiem?

2024.03.25 07:09
W całym kraju „matczyną emeryturę” z ZUS-u otrzymuje ponad 58 tys. osób, a w województwie podlaskim 1321. Maksymalna kwota świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 1780,96 zł brutto.
"Matczyna emerytura" wyższa od marca. Ile osób pobiera ją w Podlaskiem?
Fot: Materiały prasowe

- Mamy, które nie wypracowały nawet minimalnej emerytury, gdyż zrezygnowały z pracy lub
jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci, mogą ubiegać się po osiągnięciu 60 lat o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli „matczyną emeryturę” -
informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

To świadczenie nie tylko dla kobiet

O świadczenie to mogą starać się nie tylko kobiety, które urodziły i wychowały lub tylko
wychowały co najmniej czwórkę dzieci, osiągnęły 60 lat i nie mają niezbędnych środków
utrzymania, ale po spełnieniu określonych warunków również mężczyźni. Rodzicielskie
świadczenie uzupełniające może być przyznane ojcu po 65. roku życia w przypadku śmierci
matki albo porzucenia przez nią dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowania dzieci.

Maksymalna kwota „matczynej emerytury” wynosi tyle, co gwarantowana minimalna
emerytura, czyli 1780,96 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. W naszym regionie otrzymuje ją 350 osób.

- Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż emerytura minimalna, świadczenie uzupełniające stanowi dopełnienie do pobieranej renty lub emerytury do wysokości kwoty najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą (1780,96 zł brutto) a wysokością pobieranej emerytury albo renty. Na przykład, jeśli obecnie wypłacana jest renta w wysokości 1000 zł brutto, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 780,96 zł brutto. W województwie podlaskim takie uzupełnienie do minimalnej emerytury otrzymuje 971 osób- wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Należy złożyć wniosek

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest na wniosek przez Prezesa ZUS
lub Prezesa KRUS. Do wniosku (w ZUS formularz ERSU) należy dołączyć m.in. oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (w ZUS druk ERU), zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie prawa do świadczenia.

Zanim Prezes ZUS lub Prezes KRUS podejmie decyzję o przyznaniu świadczenia, ustali, czy spełniony jest warunek nieposiadania dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.
Wysokość niezbędnych środków utrzymanie porównuje się do kwoty najniższej emerytury. Przy ocenie prawa do świadczenia brane są pod uwagę tylko źródła dochodu osoby, która się o nie
ubiega.

Ważne!
Osoba, która pobiera rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek zawiadomić
ZUS o wszystkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego
wysokość, na przykład o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów, czy też
prawie do innego świadczenia.

ms
24@bialystokonline.pl

937 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39