Matura 2015. Zobacz co się zmieni

2014.10.26 00:00
Centralna Komisja Edukacyjna wciąż pracuje i wprowadza zmiany dotyczące egzaminu dojrzałości. Ma to na celu podwyższenie i dokładniejszą weryfikację wiedzy maturzystów.
Matura 2015. Zobacz co się zmieni
Fot: freedigitalphotos.net/Poulsen Photo

W przyszłym roku wprowadzonych zostanie kilka istotnych zmian. Maturzyści będą musieli zmierzyć z 5 obowiązkowymi egzaminami: językiem polskim (w formie ustnej i pisemnej), wybranym językiem obcym nowożytnym (w części pisemnej i ustnej) oraz z matematyki. Egzaminy obowiązkowe przeprowadzone zostaną na poziomie podstawowym. Nie zmienia się liczba punktów, które należy zdobyć, by zaliczyć test – wciąż trzeba osiągnąć pułap 30%.

Maturzysta będzie musiał wybrać także jeden przedmiot dodatkowy, który będzie zdawał w formie pisemnej na poziomie rozszerzonym, w przypadku języka obcego nowożytnego test będzie na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Każdy absolwent może przystąpić do maksymalnie pięciu przedmiotów dodatkowych, które przeprowadzane są tylko na poziomie rozszerzonym.

Zmiany na maturze 2015 głównie dotyczą formuły części ustnej egzaminu z języka polskiego. Dotychczas trzeba było omówić przygotowaną przez siebie prezentację, teraz będzie to rozmowa z egzaminatorami. Zdający będzie losował zadanie egzaminacyjne dotyczące tekstu literackiego, ikonicznego czy popularnonaukowego oraz pytanie, które będzie się do niego odnosiło. Następnie absolwent będzie miał 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi.

Zmienią się także kryteria oceniania. Do tej pory komisja egzaminacyjna skupiała się na temacie, który pojawił się na maturze. W przyszłym roku ich uwaga będzie skierowana na sposób i formę wypowiedzi.

Wpływ na to, że zrezygnowano z prezentacji z pewnością ma też fakt, iż wielu zdających oszukiwało i nie przygotowywało jej samodzielnie. W Internecie można było znaleźć liczne ogłoszenia osób, które oferowały pisanie prac maturalnych.

Inaczej będą konstruowane egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym. Będzie większy nacisk na weryfikowanie umiejętności, które okazują się niezbędne przyszłemu studentowi czy pracownikowi. Chodzi o analizę i porównywanie treści, stawianie hipotez, przetwarzanie informacji oraz wyjaśnianie związków i zależności.

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych zakładają, iż w przyszłości egzamin z języka polskiego będzie zdawało 86% maturzystów. Badania wykazały również, że młodym ludziom znacznie łatwiej przychodzi napisanie rozprawki niż interpretacja utworu poetyckiego. Nauczyciele języka polskiego powinni więc więcej uwagi przywiązywać do tego typu prac.

Justyna Kozicka
24@bialystokonline.pl

675 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39