Miasto Białystok wesprze dotkniętą powodzią gminę z Podkarpacia

2020.07.09 21:20
Na czwartkowej (9.07) sesji rady miasta podjęto uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej gminie Jawornik Polski, przez którą w czerwcu tego roku przeszła gwałtowna ulewa powodując powódź. Największym jej skutkiem jest zniszczona infrastruktura drogowa, której odbudowa wymaga dużych nakładów finansowych.
Miasto Białystok wesprze dotkniętą powodzią gminę z Podkarpacia
Fot: Gmina Jawornik Polski
Gmina Jawornik Polski w wyniku powodzi poniosła ogromne straty

Na XXVII sesji rady miasta podjęto decyzję, by udzielić pomocy finansowej gminie Jawornik Polski, przez którą 26 czerwca przeszła gwałtowna nawałnica, niosąc za sobą ogrom strat. By je odbudować, potrzebne jest wsparcie finansowe. O pomoc dla Jawornika Polskiego wnioskował prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Skutki powodzi

Zalane domy, ulice i samochody, zerwany most czy częściowy brak nawierzchni dróg to skutki powodzi, która nawiedziła Jawornik Polski. W niektórych miejscach woda sięgała blisko 2 m wysokości.

Jednostka straży pożarnej, która przyjechała na ratunek mieszkańcom, znalazła się w niebezpiecznej sytuacji, bowiem podczas interwencji wóz strażacki został wywrócony przez ogromną falę. Strażacy, by utrzymać się na powierzchni, siedzieli na przewróconym wozie. Poziom wody podnosił się z minuty na minutę, co spowodowało, że wdarła się do domów.

Jeszcze dwa dni po nawałnicy na ulicach leżały połamane drzewa, w wielu domach nie było prądu. Trzeba było na nowo ustawiać słupy energetyczne i dotrzeć do miejsc, w których znajdowały się porwane podczas ulewy samochody osobowe.

Dlaczego akurat Jawornik Polski

Radny Maciej Biernacki zastanawiał się dlaczego akurat ta gmina miałaby otrzymać wsparcie finansowe oraz czy zgłosiła się do samorządu miasta Białystok o pomoc. W odpowiedzi, przewodniczący rady miasta Łukasz Prokorym poinformował, iż wnioskodawcą jest prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, a planowane wsparcie powinno trafić do jednej gminy.

- W dniu dzisiejszym rozmawiałem z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim, który jest wnioskodawcą tego projektu uchwały. Unia Metropolii Polskich jest stowarzyszeniem, które koordynuje pomoc dla gmin, które ucierpiały w wyniku ulew i deszczu w woj. podkarpackim. Białystok w ramach ustaleń pomiędzy największymi polskimi miastami akcji "Złotówka od mieszkańca dla poszkodowanych gmin" wspiera gminę Jawornik. W moim przekonaniu ta kwota, którą przeznaczamy, czyli prawie 300 tys. zł powinna w całości pójść do jednej gminy, bo jest to kwota, która ma być na odbudowę infrastruktury drogowej i uważam, że jest pewne minimum, żeby gmina mogła ją w jakiś sposób odczuć i ją wykorzystać z pożytkiem dla swoich mieszkańców - mówił Łukasz Prokorym.

Radny Paweł Myszkiewicz powiedział, że kwota 300 tys. zł dla gminy Jawornik Polski, przy skali zniszczeń, jakie zostały opisane w uzasadnieniu uchwały nie wystarczy. Dodał, że gmina Jasło również powinna otrzymać wsparcie.

Radny Henryk Dębowski wniósł poprawkę do uchwały proponując jednocześnie, by kwotę 300 tys. zł rozdzielić na dwie gminy, które zostały dotknięte powodzią. Poprawka nie uzyskała większości głosów, w związku z czym nie została przyjęta.

Decyzja

Podczas obrad została omówiona część wydatkowa. Skarbik miasta Białegostoku, Stanisława Kozłowska poinformowała, że kwota 300 tys. zł zostanie przeznaczona na odbudowę strat spowodowanych powodzią w gminie Jawornik Polski.

- 300 tys. zł przesuwamy z wydatków bieżących do działu 600, ale w części dotacyjnej. Jest to kwota przeznaczona na wsparcie finansowe dla Gminy Jawornik Polski – poinformowała Stanisława Kozłowska.

W sesji rady miasta uczestniczyło 28 radnych i tylu też opowiedziało się za udzieleniem pomocy finansowej gminie Jawornik Polski.

Szczegóły przebiegu współpracy jeszcze nie są znane. Dopiero umowa szczegółowo określi zasady, tryb i warunki udzielenia pomocy finansowej. Zostanie zawarta pomiędzy prezydentem Białegostoku a wójtem gminy Jawornik Polski.

W pomoc zaangażowane są również inne miasta zrzeszone w Unii Metropolii Polskich. Pomoc zainicjował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Angelika Dorf
angelika.dorf@bialystokonline.pl

1369 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39