Miasto chce zmniejszyć liczbę pojemników na śmieci zmieszane

2023.03.16 16:00
Władze Białegostoku, zgodnie z unijnymi przepisami, podjęło działania zmierzające do lepszej segregacji śmieci. Ponadto prowadzone są działania edukacyjne dla mieszkańców.
Miasto chce zmniejszyć liczbę pojemników na śmieci zmieszane
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka

Zmieszane śmieci największym wyzwaniem

Aktualnie największym problemem Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Białymstoku jest zawartość pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

- Powinny tam być wrzucane jedynie odpady tzw. resztkowe, np. zużyta odzież, artykuły higieniczne. Niestety, bardzo często trafiają do nich cenne tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, np. z papieru i tworzyw sztucznych lub aluminium), których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych np. kartoniki na płynną żywność) - poinformowała Anna Kowalska z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Warto wiedzieć, że opady zmieszane trafiają bezpośrednio do białostockiej spalarni, natomiast te segregowane – do sortowni w Hryniewiczach, a następnie przekazywane są do recyklingu.

- W Białymstoku około 80% ludności miasta stanowią osoby zamieszkujące w zabudowie wielorodzinnej i to przede wszystkim od nich zależy sukces prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz sukces Miasta w osiągnięciu właściwego poziomu recyklingu w roku bieżącym i latach następnych, określonego przepisami Unii Europejskiej - przekazała Anna Kowalska.

Firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych w Białymstoku zobowiązane są także do dostosowania proporcji pojemników w taki sposób, aby pojemność kontenerów na zmieszane odpady komunalne stanowiła maksymalnie 50% łącznej pojemności zbiorników pozostałych.

Będą kontrole

Zmiany w segregacji śmieci są konieczne, ponieważ każda gmina musi 35% wagi wszystkich odebranych w 2023 r. odpadów przygotować do ponownego użycia i recyklingu, a dla porównania – za rok 2022 poziom ten wynosił 25%.

- Jeśli miasto się z tego obowiązku nie wywiąże, będzie płacić surowe kary. Przy obecnym stanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Białegostoku uzyskanie takiego poziomu może być problematyczne. W kolejnych latach wymagany od gmin stopień odzysku będzie sukcesywnie wzrastał (aż do 65% wagowo za 2035 r. i każdy kolejny rok). Obliguje to Urząd Miejski oraz firmy, które realizują odbiór odpadów na terenie miasta,do objęcia szczególnym nadzorem miejsc gromadzenia śmieci - stwierdziła Anna Kowalska.

Miasto zapowiedziało, że na terenie zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i niezamieszkałej prowadzone będą kontrole, które pomogą sprawdzić, gdzie nie są segregowane śmieci.

- Takie działania prowadzone są już od 1 lipca 2013 r., ponieważ to był i jest nadal obowiązek ustawowy. Kontrolowana będzie przede wszystkim zawartość pojemników na zmieszane odpady komunalne - dodała Kowalska.

W przypadku stwierdzenia, że selektywna zbiórka prowadzona jest niewłaściwie, wszczynane jest postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o naliczeniu tzw. opłaty podwyższonej za miesiąc, w którym uchybienie stwierdzono. Opłata ta obecnie jest dwukrotnością miesięcznej stawki na odbiór odpadów komunalnych z danej nieruchomości.

Jak segregować odpady? Sprawdź tutaj.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1050 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39