Miasto wyprzedaje działki. Zarobi na nich miliony

2024.06.19 08:08
Urząd Miejski w Białymstoku obecnie oferuje na sprzedaż pięć działek. Jeśli uda się sprzedać wszystkie, do kasy miejskiej wpłynie niemal 3,5 miliona złotych. Tylko czy znajdą się chętni?
Miasto wyprzedaje działki. Zarobi na nich miliony
Fot: Pixabay
Zdj. ilustracyjne

Działka na Wygodzie

Miasto sprzedaje dwie działki na osiedlu Wygoda. Są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Obecnie są niezabudowane.

Pierwsza działka ma powierzchnię 0,1247 ha, a druga 0,0537 ha. Są to tereny niezabudowane, porośnięte pojedynczymi drzewami i krzewami, które nie podnoszą ich wartości użytkowej. Usunięcie tych drzew lub krzewów może wymagać uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

Na terenie działki nr 1363 znajdują się elementy sieci kanalizacyjnej, natomiast na działce nr 1343/5 częściowo posadowiony jest budynek niemieszkalny oraz budynek transportu i łączności. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej – ulicy Kątowej.

Cena wywoławcza za nieruchomości wynosi 950 000,00 zł. Termin przetargu został ustalony na 20 sierpnia 2024 r. o godz. 12:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w kwietniu i zakończył wynikiem negatywnym.

Nieruchomość za 1,5 mln zł

Drugi przetarg dotyczy również działki na Dojlidach, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Działka ma powierzchnię 0,2877 ha.

Nieruchomość jest niezabudowana i ma kształt zbliżony do nieforemnego wieloboku, co czyni ją dość dogodną do zagospodarowania. Teren jest stosunkowo płaski, porośnięty pojedynczymi krzewami. Nieruchomość przylega do pasa drogowego drogi publicznej, krajowej nr 19, jednakże nie posiada istniejącego zjazdu. Budowa lub przebudowa zjazdu wymaga uzyskania zezwolenia właściwego zarządcy drogi.

Ze względu na klasę techniczną drogi krajowej oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, konieczna będzie przebudowa istniejącego układu drogowego w celu zapewnienia faktycznego dostępu do drogi publicznej i obsługi komunikacyjnej. Budowa lub przebudowa dróg publicznych związana z inwestycją nie drogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 1 500 000,00 zł. Termin przetargu został ustalony na 20 sierpnia 2024 r. (wtorek) o godz. 11:30 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w kwietniu i zakończył wynikiem negatywnym.

Pierwszy przetarg działki na Dojlidach

Na sprzedaż wystawiona jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Białystok, położona w Białymstoku. Działka o powierzchni 0,0734 ha znajduje się na osiedlu Dojlidy. Przeznaczona jest pod inwestycję obejmującą budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem usług nieuciążliwych oraz drobnego handlu na parterze, a także garażami, parkingami podziemnymi i miejscami parkingowymi naziemnymi.

Nieruchomość ma kształt wieloboku, zbliżony do prostokąta lub trapezu, i jest stosunkowo płaska. Położona nieco w głębi od ulicy Nowowarszawskiej, znajduje się w obszarze, w którym dominują tereny wolne, niezabudowane, oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (starsza) oraz nowa i nowo powstająca zabudowa wielorodzinna. Przez teren działki przebiega sieć ciepłownicza.

Dostęp do drogi publicznej – ulicy Nowowarszawskiej – będzie zapewniony poprzez odpłatną służebność gruntową przejścia i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Białystok.

Ze względu na to, że ulica Nowowarszawska na odcinku położonym w rejonie działki jest drogą główną, stanowiącą ciąg drogi krajowej nr 19, w przypadku realizacji inwestycji powodującej znaczne zwiększenie ruchu lub obejmującej zagospodarowanie większego obszaru konieczna będzie przebudowa układu drogowego w większym zakresie i obsługa inwestycji niedrogowej poprzez dubler.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 850 000,00 zł. Termin przetargu został ustalony na 20 sierpnia 2024 r. o godz. 11:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Nieruchomość pod mieszkanie na Białostoczku

Miasto ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków na osiedlu Białostoczek Płd. Działka o powierzchni 0,0257 ha stanowi własność Gminy Białystok i jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z drogami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i urządzeniami towarzyszącymi.

Nieruchomość ma kształt prostokąta i jest stosunkowo płaska, porośnięta pojedynczym zakrzaczeniem i zadrzewieniem. Sąsiaduje z nieruchomościami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej (usługi nieuciążliwe). Od strony południowo-zachodniej graniczy z pasem drogowym ulicy Kowieńskiej. Dojazd do działki jest utwardzony, a dostęp do drogi publicznej - ulicy Kowieńskiej - jest zapewniony. Przebudowa lub budowa zjazdu wymaga zezwolenia właściwego zarządcy drogi, a wszelkie prace związane z dostosowaniem istniejącego układu drogowego do potrzeb nowej inwestycji będą po stronie nabywcy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 7 sierpnia 2024 r. o godz. 10:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Nieruchomość za jedyne 40 tys. zł

Gmina Białystok ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, własnością Gminy, położonej na osiedlu Białostoczek Płd., o powierzchni 0,0111 ha. Działka ta jest przeznaczona na usługi, w tym lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² oraz produkcję z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną.

Nieruchomość oznaczona numerem 220 znajduje się z dala od ruchliwych ulic jak Gen. Wł. Andersa oraz Bitwy Białostockiej, które są głównymi arteriami tego obszaru miasta. Ze względu na swój kształt, powierzchnię oraz brak dostępu do drogi publicznej, nie spełnia samodzielnie warunków działki budowlanej. W obrębie znajdują się tereny zielone, kolejowe oraz infrastruktura komunikacyjna miasta. Dominująca jest tutaj zabudowa usługowa i wolne, niezagospodarowane tereny.

Zbycie nieruchomości wymaga zapewnienia dostępu do drogi publicznej poprzez przyległe nieruchomości, co poprawi warunki jej zagospodarowania. W okolicy przebiegają istotne infrastrukturalnie przewody: elektroenergetyczny, wodociągowy, kanalizacyjny, gazowy oraz telekomunikacyjny.

Przetarg odbędzie się 5 sierpnia 2024 r. o godz. 11:30 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Cena wywoławcza wynosi 40 000,00 zł.

Redakcja MW
24@bialystokonline.pl

687 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39