Mieszkańcu, podłącz się do sieci!

2018.09.04 11:44
Białostoczanom zamieszkałym pomiędzy ulicami Bema, Kopernika, Młynową i Wyszyńskiego jest już dużo wygodniej. W czasie przeszłym mogą mówić o problemach związanych z opróżnianiem szamb i wywozem ich zawartości.
Mieszkańcu, podłącz się do sieci!

Standard życia wzrósł tam dzięki zakończonej niedawno budowie sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacji sieci wodociągowej. To jeden z efektów projektu "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap", realizowanego przez Wodociągi Białostockie i współfinansowanego z unijnego Funduszu Spójności.

Nowe kanały sanitarne zostały położone w ulicach: Mohylowskiej, Toruńskiej, Angielskiej, Młynowej, Kieleckiej, Kochanowskiego i Kurpiowskiej. W kolejce na podobne realizacje czekają ulice: Esperantystów, Grabowskiego, Szaykowskiej oraz Sowlańska.

- Bardzo ważna jest współpraca właścicieli nieruchomości z inwestorem, czyli naszym przedsiębiorstwem w sprawie podłączania się do nowo wybudowanej na ich terenie kanalizacji sanitarnej, jak też sieci wodociągowej. Na bieżąco udzielamy informacji, doradztwa oraz – w miarę możliwości – pomocy w tym zakresie - mówi prezes Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. Piotr Sokołowski.

Podłączanie nieruchomości do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ma liczne zalety. Należą do nich: ciągłość i niezawodność dostawy wody, gwarancja jej jakości i bezpieczeństwa bakteriologicznego, bieżący odbiór ścieków socjalno-bytowych w miejscu ich powstawania oraz – w efekcie – poprawa warunków higieniczno-sanitarnych i stanu środowiska naturalnego. Ponadto, poza spełnieniem ustawowego obowiązku podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacyjnej, wzrasta wartość nieruchomości.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mają możliwość ubiegania się o dotację na likwidację szamb (warunkiem jest przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez nowe przyłącze). Dofinansowanie z Budżetu Miasta Białegostoku jest udzielane do 50% (nie więcej niż 4 tys. zł) udokumentowanych wydatków. Szczegółowych informacji udziela i wnioski rozpatruje Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 2/2 pok. 106.

Nazwa Beneficjenta: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap
Całkowita wartość projektu: 134 292 151,88 PLN netto
Dofinansowanie z UE: 85 611 246,82 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

1446 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39