Mieszkańcy mogą zapoznać się z planem miejscowym Nowodworców. Będzie dyskusja publiczna

2024.01.29 09:31
Chcesz zamieszkać w okolicy Białegostoku, a dokładniej w Nowodworcach? Zbudować dom? Sprawdź wcześniej plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.
Mieszkańcy mogą zapoznać się z planem miejscowym Nowodworców. Będzie dyskusja publiczna
Fot: Adrian Łuckiewicz Burmistrz Wasilkowa / FB
Nowa plaża w Nowodworcach

Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz poinformował o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Nowodworce. Chodzi o teren znajdujący się pomiędzy drogą wojewódzką nr 676 a ulicą Niemeńską, obejmujący powierzchnię około 51,3 hektara wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Chętni mogą zapoznać się z wyżej wymienionym projektem do 13 lutego. Jest on dostępny w pokoju nr 6 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasikowie przy ulicy Białostockiej 7 w godzinach pracy urzędu. Jeśli ktoś woli wersję online, to również ma taką możliwość, ponieważ dokumenty zamieszczono zarówno na stronie wasilkowskiego magistratu, jak i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

To jeszcze nie wszystko, bowiem za niespełna dwa tygodnie - w dniu 6 lutego o godzinie 16.00 - zorganizowana zostanie dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego. Chętni powinni się wówczas stawić w sali konferencyjnej w siedzibie urzędu.

- Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy (w brzmieniu sprzed 7 lipca 2023 r.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi - wyjaśnia magistrat i dodaje: - Uwagi mogą być wniesione w formie papierowej do Burmistrza Wasilkowa na adres: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl, lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Termin zgłaszania uwag mija 27 lutego 2024 roku.

Przykładowe ustalenia ogólne planu zagospodarowania miejscowego Nowodworców:

Nowe budynku mają mieć elewację w kolorach jasnych, stonowanych, z wyłączeniem kolorów z grupy: niebieskich, fioletowych, zielonych i różowych. Dopuszczane są materiały tradycyjne (kamień, cegła, drewno) lub szkło. Natomiast dachy mają mieć barwę od ceglastej do ciemnobrązowej lub grafitowej.

W zakresie kształtowania zieleni ustala się między innymi wprowadzenie jednego nowego nasadzenia za jedno wycięte drzewo w obrębie terenu inwestycji.

Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów do scalenia i podziału nieruchomości.

Minimalna powierzchnia działek budowlanych wynosi na terenach MNW/MNB: 900 metrów kwadratowych (z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą) oraz 450 metrów kwadratowych (z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą).

Minimalną szerokość frontów działek budowlanych w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej wynosi 24 metry, a bliźniaczej - 12 metrów.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

Polecamy lokal
1220 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39