Mieszkania wspomagane dla osób z Białegostoku i gmin ościennych

2021.06.11 12:26
Stowarzyszenie "My dla innych" prowadzi rekrutację dla osób, które chciałyby skorzystać z mieszkań wspomaganych. Pierwsza tura potrwa do 18 czerwca.
Mieszkania wspomagane dla osób z Białegostoku i gmin ościennych
Fot: Malwina Witkowska
Zdjęcie ilustracyjne

Rekrutacja ruszyła

- Stowarzyszenie "My dla innych" zaprasza osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie gmin: Białystok, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Czarna Białostocka, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i interesuje do skorzystania z mieszkania wspomaganego. I tura rekrutacji potrwa do 18 czerwca, liczba miejsc jest ograniczona - informuje Joanna Dolecka ze Stowarzyszenia "My dla innych".

W bloku przy ul. Zamenhofa 8 trwa obecnie remont dwóch mieszkań wspomaganych. Rekrutacja odbywa się w siedzibie przy ul. Antoniuk Fabryczny 34, II piętro w Białymstoku w godz. 8:00-16:00.

Mieszkania wspomagane są szansą dla osób mogących mieszać poza tradycyjną placówką( np. schroniskiem), lecz nie są na tyle samodzielne, aby żyć na własny rachunek. Jest to opcja głównie dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, a także schorowanych, samotnych lub dla osób z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia

W ramach realizowanego projektu dla uczestników projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
- możliwość czasowego zamieszkania w świeżo wyremontowanym i kompletnie wyposażonym mieszkaniu wspomaganym;
- zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz pomoc w integracji ze społecznością lokalną poprzez zapewnienie wsparcia następujących osób: opiekuna mieszkania, asystenta osobistego, psychologa i psychiatry.
 
Wsparcie będzie realizowane w trzech etapach:
- etap dopasowania – warsztaty diagnozujące w Białymstoku oraz poza Białymstokiem;
- etap treningowy – określenie celów oraz indywidualnego planu działania, usługi asystenckie z użyciem metody treningu aktywności w mieszkaniach wspomaganych, przy wsparciu kadry specjalistów;
- etap usamodzielnienia – realizacja celów określonych na etapie treningowym w mieszkaniach wspomaganych zawartych w indywidualnym planie usamodzielnienia przy wsparciu kadry specjalistów.

O projekcie

Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji poprzez kontakt mailowy: marzdlainnych@gmail.com lub telefoniczny: 602 740 200. Stowarzyszenie udziela także wsparcia w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych.

Projekt "Mieszkalnictwo wspomagane" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Czas trwania projektu rozpoczął się w maju, natomiast potrwa do końca kwietnia 2023 r.

Celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie mieszkań wspomaganych dla 10 osób (7 kobiet oraz 3 mężczyzn) z niepełnosprawnościami.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

583 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39