Minister ich docenił. Naukowcy i dydaktycy z UMB nagrodzeni.

2023.11.10 11:31
W Aula Nobilium Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów naukowcom, dydaktykom oraz wdrożeniowcom z uczelni, którzy zostali docenieni przez Ministerstwo Zdrowia.
Minister ich docenił. Naukowcy i dydaktycy z UMB nagrodzeni.
Fot: UMB

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber pogratulował nagrodzonym naukowcom z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i wręczył im nagrody. W ten sposób białostoccy badacze zostali docenieni za swoje zaangażowanie i poświęcenie na rzecz nauki i uczelni.

W tym roku nagrody, przyznane przez Ministerstwo Zdrowia otrzymali:

Nagrodę indywidualną za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej - prof. dr hab. Karol Kamiński

Nagrodę zespołową za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej: prof. dr hab. Teresa Sierpińska, dr hab. Izabela Szarmach, Śp. dr n. med. Janusz Szarmach, prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), dr hab. Małgorzata Pawińska, dr n. med. Marcin Chorzewski, dr n. med. Beata Sawczuk, dr n. med. Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik, dr hab. Dorota Cylwik-Rokicka, dr n. med. Katarzyna Kraszewska, dr. n. med. Wojciech Kondrat, mgr Anna Kropiwnicka, lek. dent. Marek Łapuć, dr n. med. Dorota Namiot, dr n. med. Ewa Preferansow, dr n. med. Anna Stocka, dr n. med. Elżbieta Żamojda, lek. dent. Monika Grycz, dr hab. Joanna Kuć.

Nagrodę zespołową za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej: prof. dr hab. Sławomir Pancewicz, prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska, dr hab Piotr Czupryna, prof. dr hab. Robert Flisiak, dr hab. Justyna Dunaj-Małyszko, dr hab. Mirosław Kwaśniewski.

Nagrodę indywidualną za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej: prof. dr hab. Adam Krętowski.

Nagrodę indywidualną za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej przyznaną z inicjatywy Ministra Zdrowia: prof. dr hab. Wojciech Miltyk.

Adam Krętowski, rektor UMB podziękował ministrowi w imieniu wszystkich nagrodzonych. Nie krył swojego zadowolenia, że dostrzeżono wysiłek jego kadry, która dba o rozwój dydaktyki, co jest priorytetem uczelni.

W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyła także Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych MZ Małgorzata Zadorożna.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

1359 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39