Młodzi twórcy do dzieła! Trwa nabór wniosków na stypendia prezydenta Białegostoku

2022.03.30 16:55
Młodzi twórcy mają szansę na zdobycie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku na drugie półrocze 2022 r. Nabór wniosków trwa do 2 maja.
Młodzi twórcy do dzieła! Trwa nabór wniosków na stypendia prezydenta Białegostoku
Fot: Pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne

Młodzi twórcy, którzy nie ukończyli 35. roku życia, mogą ubiegać się o stypendia artystyczne. Stypendia przyznawane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami i działają na terenie Białegostoku.

Projekty mają być zrealizowane między 1 lipca a końcem grudnia.

Wnioski można składać w następujących dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

- dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/e-mail, miejsce pracy lub oświadczenie o wykonywaniu wolnego zawodu),

- program stypendium i harmonogram,

- uzasadnienie celowości przyznania stypendium,

- informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach (zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, publikacje itp.),

- wysokość wnioskowanej kwoty,

- informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które kandydat ubiega się z innych źródeł.

Projekty powinny być innowacyjne oraz wcześniej nie rozpowszechniane. Tematyka i zakres zadań muszą być przemyślane i starannie przedstawione.

Przygotowane wnioski należy przesłać do 2 maja pocztą na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej 1, na parterze budynku (Informacja).

Anna Kulikowska
anna.kulikowska@bialystokonline.pl

1067 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39