Młodzi twórcy mogą zdobyć stypendia prezydenta Białegostoku

2023.04.03 13:54
Jeszcze do 2 maja młodzi twórcy, którzy zajmują się działalnością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą starać się o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku.
Młodzi twórcy mogą zdobyć stypendia prezydenta Białegostoku
Fot: Pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia mogą zdobyć osoby, które działają na terenie Białegostoku i nie ukończyły 35 roku życia. Wsparcie finansowe będzie przyznane w dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.

Wniosek o stypendium powinien zawierać:

- dane osobowe kandydata,
- program stypendium i harmonogram pracy,
- uzasadnienie celowości przyznania stypendium,
- informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach przedstawioną chronologicznie,
- wysokość wnioskowanej kwoty,
- informację o otrzymanych stypendiach w trzech ostatnich latach i o które kandydat ubiega się z innych źródeł.

Stypendia będą przyznane na drugie półrocze 2023 r.

Finansowanie ma być przeznaczone na realizację przedsięwzięcia nowego, które do tej pory nie było przedstawiane czy upubliczniane. Co ważne, projekty powinny być starannie przemyślane i czytelnie przedstawione. Planując zakres i harmonogram należy uwzględnić, że projekt powinien być zrealizowany najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.

Projekty mają być oryginalne, nowatorskie i wartościowe artystycznie. Nie mogą to być projekty komercyjne. Efekty ich nie mogą podlegać sprzedaży.

Wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta w Białymstoku.

Anna Kulikowska
anna.kulikowska@bialystokonline.pl
1435 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39