738 osób online

Można kupić węgiel po okazyjnej cenie

2022.09.12 16:55
Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku ogłosił sprzedaż likwidacyjną węgla drzewnego z orzeczonym przepadkiem na rzecz Skarbu Państwa.
Można kupić węgiel po okazyjnej cenie
Fot: IAS Białystok

Węgiel drzewny waży 624 kg, a szacunkowa wartość towaru to 1497,60 zł (2,4 zł za kg). Towar znajduje się w 320 workach (160 worków po 2 kg, 160 worków po 15 litrów tj. 1,9 kg). Zwykle za worek węgla o wadze 2 kg należy zapłacić około 15 zł. Tutaj cena za 2 kg wyniesie min. 4,8 zł.

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku nie posiada dokumentacji handlowej dotyczącej oferowanego towaru. Brak jest parametrów technicznych węgla drzewnego tj. wilgotności, zawartości popiołu, zawartości poszczególnych rodzajów drewna w węglu oraz jego granulacji.

Towar jest przechowywany w magazynie depozytowym Oddziału Celnego w Suwałkach, przy ul. Raczkowskiej 183. Towar można oglądać w magazynie do 14 września po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dokładnego terminu, pod numerem tel. 87 562 9014. Z kolei informacje dotyczące towaru można uzyskać pod nr tel. 85 745 8646 lub 85 745 8730.

Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, w związku z czym na sprzedawany towar zostanie wystawiony dokument sprzedaży, bez podatku VAT – rachunek.

Aby kupić węgiel drzewny, należy złożyć ofertę - wzór dostępny jest na stronie Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. W ofercie zakupu należy podać: dane teleadresowe oferenta, NIP, oferowaną cenę jednostkową i kwotę łączną za całość towaru w zł. Oferowana kwota za towar nie może być niższa niż szacunkowa łączna wartość z ogłoszenia. Ofertę w zamkniętej kopercie należy doręczyć na adres: Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku, ul. Octowa 2, 15-399 Białystok. Na kopercie należy zamieścić adnotację "Oferta likwidacyjna - węgiel drzewny. Nie otwierać przed godz. 10.00 dnia 15.09.2022 r." - oferty muszą wpłynąć do 14 września do godz. 14.45.

Komisyjne rozpatrzenie ofert nastąpi w czwartek (15.09) o godz. 10.00 w budynku siedziby Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku. Podmioty, które złożą oferty zostaną powiadomione o wyniku ich rozpatrzenia. W przypadku zaoferowania wartości wyższej niż wartość szacunkowa łączna, towar zostanie sprzedany oferentowi, który zaoferuje najwyższą kwotę.

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych towarów oraz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji. Zakupiony towar nie podlega zwrotowi.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2022 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.