Można składać wnioski o nagrody i stypendia artystyczne marszałka

2015.06.24 00:00
Jak co roku marszałek województwa podlaskiego czeka na kandydatury do nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony zabytków. Przyjmuje również wnioski o stypendia.
Można składać wnioski o nagrody i stypendia artystyczne marszałka
Fot: Grzegorz Chuczun
W ramach stypendium mogą być organizowane wystawy, koncerty czy wydawane publikacje

Wnioski o nagrodę dla konkretnej osoby bądź grupy może złożyć każdy: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, związki twórców, ale również osoby fizyczne, czyli wszyscy mieszkańcy naszego województwa.

Urząd marszałkowski czeka również na zgłoszenia kandydatów na stypendystów - na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane przez zarząd województwa podlaskiego w drodze uchwały na okres półrocza lub jednego roku.

Wnioski w sprawie przyznania nagrody i wnioski stypendialne należy składać do 31 lipca w urzędzie marszałkowskim. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr. tel. 85 66 54 537.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1172 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39