MRR przygotowuje się do nowego budżetu Unii

2012.04.16 00:00
Stworzenie nowego systemu wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020 oraz zapewnienie efektywnego wydatkowania Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013, to główne zadania nowego, Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej.
MRR przygotowuje się do nowego budżetu Unii
Fot: sxc.hu

Dotychczas Zespól ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych zajmował się wyłącznie nadzorowaniem bieżącego wykorzystania funduszy UE. W skład nowo powołanego Zespołu wchodzą przedstawiciele urzędów i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy unijnych w Polsce.

Jak podkreślał wiceminister Marceli Niezgoda, na tym etapie prac szczególnie istotne jest przygotowanie założeń Umowy Partnerskiej, jaką w nowej perspektywie państwa członkowskie zawierać będą z Komisją Europejską, określając w niej prawa i zobowiązania stron. Chodzi o to, aby kwestie takie, jak np. liczba programów operacyjnych, wynikały bezpośrednio z wizji, jaka zostanie przedstawiona w założeniach umowy. Zostaną w niej określone dziedziny objęte wsparciem funduszy w Polsce, wskazane będą obszary tematyczne poszczególnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz zakres działań podejmowanych z poziomu krajowego i regionalnego.

Prace Zespołu wpisują się w funkcjonowanie Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju, którego przewodnictwo premier Donald Tusk także powierzył minister Elżbiecie Bieńkowskiej. Do tej pory funkcję przewodniczącego pełnił minister Michał Boni, przygotowując m.in. raport Polska 2030 i projekt Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Tym samym wzmocniona została rola Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako koordynatora polityki rozwoju. Jest to niezmiernie istotne zwłaszcza teraz, gdy prace nad ustaleniem kształtu polityki spójności na lata 2014-2020 nabierają tempa.

E.S.

1800 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39