Na kłopoty - gwarancje de minimis. Na czym polega rządowy program wsparcia dla firm?

2016.02.24 19:38
Od marca 2013 do końca 2015 r. z rządowego programu pomocowego dla małych i średnich przedsiębiorstw skorzystało ponad 100 tys. przedsiębiorców w całej Polsce. Bank Gospodarstwa Krajowego wsparcia udzielił również firmom z Podlasia.
Na kłopoty - gwarancje de minimis. Na czym polega rządowy program wsparcia dla firm?
Fot: pixabay.com

Ponad 26 mld zł – tak przedstawia się wartość gwarancji de minimis udzielonych firmom przez Bank Gospodarstwa Krajowego do końca 2015 r. Dzięki tej formie rządowego wsparcia przedsiębiorstwa uzyskały kredyty w wysokości 46,45 mld zł. Gwarancje de minimis to dozwolona zarówno w ramach prawa polskiego, jak i regulacji ze strony Unii Europejskiej pomoc państwa dla przedsiębiorców.

2008 rok zapisał się w historii gospodarczej naszego kraju jako początek kryzysu ekonomicznego, który wymagał wprowadzenia odpowiednich rozwiązań. Ruszyły wówczas publiczne programy pomocowe skierowane do przedsiębiorców. Wspierały one początkowo firmy będące największymi przedstawicielami w swoich branżach. W 2013 roku rządzący uwzględnili również tzw. trzeci filar polityki antykryzysowej adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw.

Jacek Rostowski, pomysłodawca programu polegającego na gwarantowaniu firmom ze strony państwa kredytów obrotowych, argumentował wtedy, że w sektorze MSP zatrudnionych jest ponad dwie trzecie osób pracujących w przedsiębiorstwach. Celem, jaki przyświecał w tamtym czasie ministrowi, było podtrzymanie tego poziomu zatrudnienia.

Odpowiedzią na zapotrzebowanie firm, dotyczącego finansowania ich bieżącej działalności, były rządowe gwarancje. W czasie gospodarczego zastoju zwiększa się bowiem wśród właścicieli firm potrzeba utrzymania płynności finansowej. Zabezpieczenie w postaci gwarancji de minimis pozwala im na pozyskanie środków w postaci kredytu obrotowego.

I tak, od marca 2013 do stycznia 2015 r. z programu gwarancji de minimis udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego skorzystało 101,3 tys przedsiębiorców. W listopadzie 2013 roku bank, za zgodą Ministerstwa Finansów, poszerzył możliwości wsparcia – od tego momentu przedsiębiorcy mogli ubiegać się również o kredyty inwestycyjne dla swoich firm.

Jak wynika z informacji otrzymanych przez naszą redakcję z biura prasowego Banku Gospodarstwa Krajowego, od momentu startu programu do dnia 31 stycznia 2016 r. w województwie podlaskim z gwarancji de minimis skorzystało 2 574 przedsiębiorców.

Marta Drozdowska-Bednarz
marta.d@bialystokonline.pl

1330 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39