Na sport, kulturę i ochronę polskości. Można ubiegać się o dotacje

2023.01.16 12:33
Do 31 stycznia można składać wnioski w ramach konkursów finansowanych z budżetu Województwa Podlaskiego. W sumie do zgarnięcia jest niemal 12 mln zł.
Na sport, kulturę i ochronę polskości. Można ubiegać się o dotacje
Fot: Malwina Witkowska

9,5 mln zł dla klubów i stowarzyszeń sportowych

Z puli 9,5 mln zł prawie 7 mln zł ma zostać przeznaczone na dofinansowanie organizacji zawodów i szkoleń sportowych we wszystkich podlaskich klasach rozgrywkowych siatkówki i piłki nożnej, z tego 3 mln zł przeznaczono dla klubów z najwyższych klas rozgrywkowych.

Na organizację szkoleń i zawodów w środowisku akademickim, na obszarach wiejskich czy dla osób z niepełnosprawnościami zarezerwowano prawie 2,3 mln zł.

W tej puli są też pieniądze na wydawnictwa promujące kulturę fizyczną. Ponadto można ubiegać się o dotacje na m.in. szkolenie i przygotowanie kadr wojewódzkich w Systemie Sportu Młodzieżowego; organizację szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim; organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego osób z niepełnosprawnościami w zakresie sportu paraolimpijskiego i olimpiad specjalnych.

Na realizację ogólnopolskiego programu upowszechniającego lekką atletykę i na naukę pływania jest po 130 tys. zł. Natomiast 250 tys. zł jest do rozdysponowania na nagrodzenie klubów z najlepszymi osiągnięciami sportowymi w ubiegłym roku.

Ponad 1,5 mln zł na ochronę polskości

W kolejnym ogłoszonym konkursie największa pula - 850 tys. zł - została przyznana na zadania mające na celu ochronę polskości, pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji narodowej m.in. poprzez ochronę języka, tradycji, ważnych rocznic historycznych, patriotyzmu, ojczyzny oraz wzrost świadomości narodowej.

Na wsparcie o łącznej wartości 250 tys. zł mogą liczyć także organizacje zajmujące się realizacją festiwali i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

O pieniądze ubiegać się mogą także organizacje zajmujące edukacją kulturalną dzieci i młodzieży (w sumie 100 tys. zł) oraz organizacją bezpłatnych imprez i wydarzeń kulturalnych: koncertów, spektakli, przeglądów, festiwali i wystaw (150 tys. zł).

Po 100 tys. zł przeznaczono na wspieranie inicjatyw związanych z aktywizacją i angażowaniem mieszkańców województwa podlaskiego w działania związane z rozwojem kultury oraz na promowanie twórczości literackiej poprzez wydawanie książek, czasopism kulturalno-literackich i publikacji związanych z kultywowaniem materialnego i niematerialnego dziedzictwa województwa.

720 tys. na promowanie mniejszościach narodowych i etnicznych

Z tej puli 300 tys. zł ma zostać przeznaczone na inicjatywy kulturalne. Ich celem powinno być organizowanie wydarzeń polegających na budowaniu dialogu wśród grup podlaskich mniejszości narodowych i etnicznych, organizowanie lub uczestnictwo w działaniach zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej.

Również 300 tys. zł zarezerwowano na organizację bezpłatnych imprez i wydarzeń kulturalnych, szczególnie o znaczeniu ponadlokalnym.

Natomiast na wydawnictwa i opracowania z zakresu języka, historii i kultury mniejszości w budżecie województwa jest 120 tys. zł.

Ponadto o dotacje w łącznej wysokości 150 tys. zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które pieniądze będą mogły przeznaczyć na zakup lub wytworzenie strojów regionalnych czy kostiumów historycznych.

Wszystkie oferty za pośrednictwem platformy witkac.pl należy złożyć do 31 stycznia. Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

923 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39