Na tym skrzyżowaniu dochodzi do wielu wypadków. Czy marszałek zgodzi się na sygnalizację?

2024.03.28 08:26
Skrzyżowanie ul. Białostockiej i Nowodworskiej z drogą wojewódzką nr 676 w Ogrodniczkach jest miejscem, gdzie dochodzi do wielu wypadków i kolizji drogowych. Czy zostanie tam zamontowana sygnalizacja świetlna? Sprawa trafiła do marszałka Kosickiego.
Na tym skrzyżowaniu dochodzi do wielu wypadków. Czy marszałek zgodzi się na sygnalizację?
Fot: Podlaska Policja

Radosław Dobrowolski interweniuje w sprawie problematycznego skrzyżowania

Radny Rady Miejskiej w Supraślu Daniel Sadowski zgłaszał do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (PZDW) potrzebę zamontowania na skrzyżowaniu ulic Białostockiej i Nowodworskiej z drogą wojewódzką nr 676 sygnalizacji świetlnej. PZDW przeprowadził wstępną, jednak negatywną dla wnioskującego radnego ocenę.

W tej sytuacji postulaty mieszkańców wsi Ogrodniczki, Karakule i Ciasne wsparł burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski, który zainterweniował w tej sprawie u marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego. 19 lutego złożył on pismo o następującej treści:

"(...) zwracam się do Państwa z prośbą o ponowne przeprowadzenie oceny konieczności zastosowania w/w sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu. Mieszkańcy wsi Karakule i Ogrodniczki są zaniepokojeni występowaniem tu licznych kolizji oraz wypadków drogowych, w których zginęły już dwie osoby. Boją się o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Zagrożenie to nasiliło się w grudniu 2022 r., gdy niedaleko od skrzyżowania powstał sklep spożywczy Biedronka.

Należy ponadto zauważyć, że skrzyżowanie to obsługuje zwiększającą się z roku na rok ilość pojazdów włączających się do ruchu drogi wojewódzkiej. Od strony ul. Białostockiej mieszkańców wsi Ogrodniczki i Karakule, a z drugiej strony od ul. Nowodworskiej, mieszkańców nowo powstających osiedli domów jednorodzinnych w rejonie granicy Gminy Supraśl z Gminą Wasilków (ul. Kwiatowa, Iglasta, Brzozowa).

Droga wojewódzka nr 676 to również ważna arteria komunikacyjna naszego województwa. Poruszają się nią zarówno mieszkańcy województwa podlaskiego oraz coraz liczniejsi turyści odwiedzający uzdrowisko Supraśl, jak i inne atrakcje turystyczne w tym regionie.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej okoliczności, w imieniu naszych mieszkańców serdecznie proszę o pozytywne rozpatrzenie jakże ważnej dla naszej społeczności sprawy.

Przeprowadzono Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

13 marca została przeprowadzona komisja w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu w rejonie omawianego skrzyżowania. Oddelegowani do prac w komisji przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, a także władz Gminy Supraśl w osobie Burmistrza Radosława Dobrowolskiego dokonali wnikliwej analizy istniejącej sytuacji w zakresie istniejącego oznakowania przedmiotowego miejsca.

Komisja wskazała potrzebę wprowadzenia dodatkowego oznakowania "obszar zabudowany" oraz zlokalizowania urządzenia mierzącego prędkość przejeżdżających pojazdów z jednoczesnym informowaniem o ewentualnym przekroczeniu dozwolonej prędkości.

Dodatkowo ustalono, że zostanie rozpatrzona możliwość skierowania wystąpienia do Inspekcji Transportu Drogowego o ustawienie fotoradaru.

Ostateczne decyzje w zmianie organizacji ruchu podejmie zarządca drogi, czyli marszałek.

Co na to marszałek?

O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do marszałka Artura Kosickiego. Niestety nie udało nam się uzyskać odpowiedzi. Jeśli się to zmieni, opublikujemy ją.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

1759 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39